Đăng nhập

 • 1. Kế toán Tiền mặt
 • 2. Kế toán Ngân hàng
 • 3. Kế toán nhập hàng, công nợ với nhà cung cấp
 • 4. Kế toán doanh thu và công nợ phải thu khách hàng
 • 5. Kế toán lương và các khoản trích theo lương
 • 6. Kế toán tài sản cố định và đầu tư XD cơ bản
 • 7. Kế toán công cụ dụng cụ, chi phí ngắn hạn, dài hạn
 • 8. Kế toán doanh thu-chi phí tài chính, thu nhập – chi phí khác
 • 9. Kế toán các loại chi phí, giá vốn và giá thành
 • 10. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
 • 06/10/2022 Mẫu Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng Theo Quy Định Mới Nhất
 • 22/04/2022 Cách Hạch Toán Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương
 • 15/04/2022 Cách Dùng Hàm Countif Trong Excel – Ứng Dụng Trong Kế Toán
 • 31/03/2022 Công Việc Của Kế Toán Tổng Hợp – Mô Tả Chi Tiết
 • 26/03/2022 Mẫu Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ Mới Nhất – Kế Toán Lê Ánh
 • 2
 • 2545
 • 11,844,694

Giấy thanh toán tiền tạm ứng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Giấy thanh toán tiền tạm ứng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán.

1. Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

2. Hướng dẫn cách lập giấy thanh toán tiền tạm ứng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Góc trên bên trái của giấy đề nghị tạm ứng ghi rõ tên đơn vị, tên bộ phận. Phần đầu ghi rõ ngày, tháng, năm số hiệu của giấy thanh toán tiền tạm ứng; Họ tên, đơn vị người thanh toán.

Căn cứ vào chỉ tiêu của cột A, kế toán ghi vào cột 1 như sau:

Mục I – Số tiền tạm ứng: Gồm số tiền tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết cà số tạm ứng kỳ này, gồm: học kế toán thực tế ở đâu tphcm

Mục 1: Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết: Căn cứ vào dòng số dư tạm ứng tính đến ngày lập phiesu thanh toán trên sổ kế toán để ghi.

Mục 2: Số tạm ứng kỳ này: Căn cứ vào các phiếu chi tạm ứng để ghi, mỗi phiếu chi ghi 1 dòng. khóa học kế toán căn bản

Mục II – Số tiền đã chi: Căn cứ vào các chứng từ chi tiêu của người nhận tạm ứng đẻ ghi vào mục này. Mỗi chứng từ chi tiêu ghi 1 dòng.

Mục III – Chênh lệch: Là số chênh lệch giữa Mục I và Mục II.

– Nếu số tạm ứng chi khôn ghết ghi vào dòng 1 của Mục III.

– Nếu chi quá số tạm ứng ghi vào dòng 2 của Mục III.

Sau khi lập xong giấy thanh toán tiền tạm ứng, kế toán thanh toán chuyển cho kế toán trưởng soát xét và giám đốc doanh nghiệp duyệt. Giấy thanh toán tiền tạm ứng kèm theo chứng từ gốc được dùng làm căn cứ ghi sổ kế toán.

Phần chênh lệch tiền tạm ứng chi không hết phải làm thủ tục thu hồi nộp quỹ hoặc trừ vào lương. Phần chi quá số tạm ứng phải làm thủ tục xuất quỹ trả lại cho người tạm ứng. Chứng từ gốc, giấy thanh toán tạm ứng phải đính kèm phiếu thu hoặc phiếu chi có liên quan.

3. Tải miễn phí mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Để thuận tiện cho việc theo dõi các bạn có thể tải miễn phí mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bài viết xem thêm: Cách hạch toán tài khoản 157 theo thông tư 133

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại Trung tâm Lê Ánh có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu thực tế, để biết thông tin chi tiết vui lòng liên hệ theo số hotline: 0904.84.88.55 để được tư vấn về các khóa học này.

Bình luận

Tin tức mới

Thủ tục tạm ứng trong doanh nghiệp

Thủ tục tạm ứng trong doanh nghiệp

Tạm ứng là một trong những nghiệp vụ phát sinh khá thường xuyên trong các doanh nghiệp. Tuy nhiên doanh nghiệp lại chưa có sự kiểm soát chặt chẽ và hệ thống nên nhiều khi kế toán vẫn có những lỗi sai nghiêm trọng. Để theo dõi và kiểm soát chặt chẻ các kho

NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN DOANH THU THEO THÔNG TƯ 200

NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN DOANH THU THEO THÔNG TƯ 200

Nguyên tắc kế toán các khoản Doanh thu được quy định tại thông tư 200 có một số nội dung mới được bổ sung và thay thế so với Quyết định 15/2006.

 Hướng dẫn xử lý quỹ tiền mặt bị âm

Hướng dẫn xử lý quỹ tiền mặt bị âm

Quỹ tiền mặt bị âm là nghiệp vụ kế toán, do xơ xuất kế toán không để ý tới các nghiệp vụ chi tiết, khi lên báo cáo tài chính mới phát hiện.

Phiếu chi mẫu số 02 ban hành theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Phiếu chi mẫu số 02 ban hành theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Phiếu chi là chứng từ để xác định tiền mặt và ngoại tệ thực tế được xuất quỹ, dựa vào đó làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, kê khai, ghi sổ quỹ và ghi sổ kế toán.

Phiếu chi theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Phiếu chi theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Phiếu chi theo Thông tư 133/2016/TT-BTC nhằm xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và ké toán ghi sổ kế toán.

Mẫu Bảng kê chi tiền Mẫu số 09 – TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Mẫu Bảng kê chi tiền Mẫu số 09 – TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Bảng kê chi tiền là bảng liệt kê các khoản tiền đã chi, làm căn cứ quyết toán các khoản tiền đã chi và ghi sổ kế toán.

Mẫu Bảng kiểm kê quỹ Mẫu số 08b – TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Mẫu Bảng kiểm kê quỹ Mẫu số 08b – TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Bảng kiểm kê quỹ Mẫu số 08b – TT là biên bản nhằm xác nhận tiền ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý… tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu so với số quỹ trên cơ sở đó tăng cường quản lý quỹ và làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán chênh lệch

Mẫu Bảng kiểm kê quỹ Mẫu số 08a- TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Mẫu Bảng kiểm kê quỹ Mẫu số 08a- TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Bảng kiểm kê quỹ Mẫu số 08a – TT nhằm xác nhận tiền bằng VNĐ tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu so với số quỹ trên cơ sở đó tăng cường quản lý quỹ và làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch

Mẫu Biên lai thu tiền Mẫu số 06 – TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Mẫu Biên lai thu tiền Mẫu số 06 – TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Khi doanh nghiệp hoặc cá nhân đã thu tiền hoặc thu séc của người nộp cần có biên lai thu tiền để làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ, đồng thời để người nộp thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ

Mẫu sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt là một trong các sổ chi tiết dùng chung cho các hình thức kế toán. Các kế toán trưởng tham gia giảng dạy tại lớp kế toán thực hành của trung tâm Lê Ánh hướng dẫn bạn mẫu sổ và cách thức ghi sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

Phiếu chi theo Thông tư 200/2014/TT -BTC

Phiếu chi theo Thông tư 200/2014/TT -BTC

Nhằm xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, quy sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán.

 PHIẾU THU Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

PHIẾU THU Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Phiếu thu nhằm xác định số tiền mặt, ngoại tệ, …. thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan. Mọi khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ nhập quỹ đều phải có Phiếu thu. Đối với ngoại tệ trước khi nhập

Quy trình kiểm kê tiền mặt tại Qũy

Quy trình kiểm kê tiền mặt tại Qũy

Kiểm kê quỹ tiền mặt là hoạt động cần thiết để kiểm tra tiền mặt tại quỹ. Để kiểm kê quỹ tiền mặt thành công, các bạn hãy làm theo quy trình kiểm kê quỹ tiền mặt dưới đây của các kế toán trưởng tại lớp học kế toán thực hành Lê Ánh.

Chi tiết cách hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền măt theo quy định mới nhất

Chi tiết cách hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền măt theo quy định mới nhất

Tiền mặt là tài sản không thể thiếu trong các doanh nghiệp. Các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền mặt xảy ra thường xuyên và cần được theo dõi, hạch toán chính xác. Trong bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học

Mô tả chi tiết các công việc của Kế toán tiền mặt

Mô tả chi tiết các công việc của Kế toán tiền mặt

Nhiều người vẫn thường nhầm lẫn công việc của kế toán tiền mặt với thủ quỹ. Vậy, cụ thể công việc của Kế toán tiền mặt làm những gì, có gì khác công việc thủ quỹ?

Bộ chứng từ thanh toán mẫu về Công tác phí

Bộ chứng từ thanh toán mẫu về Công tác phí

Hoàn thiện bộ chứng từ thanh toán công tác phí không có sai sót là nhiệm vụ của kế toán. Tuy nhiên, để làm được điều này, kế toán cần có sự hiểu biết sâu sắc về nội dung nghiệp vụ Kinh tế phát sinh. Lớp học Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn cách hoàn thiện

Quy định mới nhất về Công tác phí

Quy định mới nhất về Công tác phí

Công tác phí là khoản chi phí thường xuyên phát sinh tại doanh nghiệp, dùng để chi trả cho người đi công tác trong và ngoài nước bao gồm: Tiền phương tiện đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê chỗ ở nơi đến công tác, cước hành lý, tài liệu mang theo

Quy trình kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Quy trình kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Để mọi bộ phận ở doanh nghiệp làm việc ăn khớp cũng như chịu trách nhiệm tuyệt đối với quyết định đưa ra trong việc thu chi tiền và đảm bảo được tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ. Người đứng đầu bộ phận kế toán của công ty

Kinh nghiệm hạn chế sai sót trong kế toán Tiền và các khoản tương đương Tiền

Kinh nghiệm hạn chế sai sót trong kế toán Tiền và các khoản tương đương Tiền

Các phiếu thu, phiếu chi chưa lập đúng quy định (thiếu dấu, chữ kí của thủ trưởng đơn vị, kế toán trưởng, thủ quỹ, thiếu định khoản kế toán,thiếu chữ ký của các cá nhân có liên quan trong đó phiếu chi quan trọng nhất là chữ ký người nhận tiền, phiếu thu q

Bạn đang xem bài viết: Giấy thanh toán tiền tạm ứng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.