Em Tập Làm Toán – Bé Phương Quỳnh | Nhạc Thiếu Nhi vui nhộn hay nhất
Em Tập Làm Toán – Bé Phương Quỳnh | Nhạc Thiếu Nhi vui nhộn hay nhất

Hát: Bài học đầu tiên SGK Âm nhạc 7 – Cánh diều

Bài làm:

Hát

Lời giải chi tiết:

Câu hỏi

Bài Bài học đầu tiên hát theo kiểu liền tiếng hay ngắt tiếng sẽ phù hợp hơn? Vì sao?

Lời giải chi tiết:

Bài Bài học đầu tiên hát theo kiểu liền tiếng thì sẽ phù hợp hơn, vì trong bài có nhiều nốt luyến láy và bài hát có giai điệu sâu lắng, dạt dào cảm xúc.

Xem thêm Bài tập & Lời giải

Trong bài: Chủ đề 3: Biết ơn thầy cô

Xem thêm lời giải SGK Âm nhạc 7 – Cánh diều

Để học tốt SGK Âm nhạc 7 – Cánh diều, loạt bài giải bài tập SGK Âm nhạc 7 – Cánh diều đầy đủ kiến thức, lý thuyết và bài tập được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Lớp 7.

Lớp 7 | Các môn học Lớp 7 | Giải bài tập, đề kiểm tra, đề thi Lớp 7 chọn lọc

Danh sách các môn học Lớp 7 được biên soạn theo sách giáo khoa mới của bộ giáo dục đào tạo. Kèm theo lời giải sách bài tập, sách giáo khoa, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và học kì 2 năm học 2023 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.

Toán Học

 • Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 7 – Cánh diều
 • Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 7 – Chân trời sáng tạo
 • Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 7 – Kết nối tri thức
 • Sách bài tập Toán 7 – Cánh diều
 • Sách bài tập Toán 7 – Chân trời sáng tạo
 • Sách bài tập Toán 7 – Kết nối tri thức
 • SGK Toán 7 – Cánh diều
 • SGK Toán 7 – Chân trời sáng tạo
 • SGK Toán 7 – Kết nối tri thức
 • Tài liệu Dạy – học Toán 7
 • SBT Toán lớp 7
 • Vở bài tập Toán 7
 • Giải môn Toán học lớp 7

Vật Lý

Ngữ Văn

 • Đề thi, đề kiểm tra Văn lớp 7 – Cánh diều
 • Đề thi, đề kiểm tra Văn lớp 7 – Chân trời sáng tạo
 • Đề thi, đề kiểm tra Văn lớp 7 – Kết nối tri thức
 • Văn mẫu 7 – Cánh Diều
 • Văn mẫu 7 – Chân trời sáng tạo
 • Văn mẫu 7 – Kết nối tri thức
 • SBT Văn 7 – Cánh diều
 • SBT Văn 7 – Chân trời sáng tạo
 • SBT Văn 7 – Kết nối tri thức
 • Soạn văn 7 – Cánh diều chi tiết
 • Soạn văn 7 – Cánh diều siêu ngắn
 • Soạn văn 7 – Chân trời sáng tạo chi tiết
 • Soạn văn 7 – Chân trời sáng tạo siêu ngắn
 • Soạn văn 7 – Kết nối tri thức chi tiết
 • Soạn văn 7 – Kết nối tri thức siêu ngắn
 • SBT Ngữ văn lớp 7
 • Tác giả – Tác phẩm văn 7
 • Văn mẫu lớp 7
 • Vở bài tập Ngữ văn lớp 7
 • Soạn văn 7 chi tiết
 • Soạn văn 7 ngắn gọn
 • Soạn văn 7 siêu ngắn
 • Bài soạn văn lớp 7 siêu ngắn
 • Bài soạn văn 7
 • Bài văn mẫu 7

Lịch Sử

 • SBT Lịch sử và Địa lí 7 – Chân trời sáng tạo
 • SBT Lịch sử và Địa lí 7 – Kết nối tri thức
 • SGK Lịch sử và Địa lí lớp 7 – Cánh Diều
 • SGK Lịch sử và Địa lí lớp 7 – Chân trời sáng tạo
 • SGK Lịch sử và Địa lí lớp 7 – Kết nối tri thức
 • Tập bản đồ Lịch sử 7
 • SBT Lịch sử lớp 7
 • VBT Lịch sử lớp 7
 • Giải môn Lịch sử lớp 7

Địa Lý

Sinh Học

GDCD

Tin Học

 • SBT Tin học 7 – Kết nối tri thức
 • SGK Tin học 7 – Cánh Diều
 • SGK Tin học 7 – Chân trời sáng tạo
 • SGK Tin học 7 – Kết nối tri thức
 • SGK Tin học lớp 7

Tiếng Anh

 • Đề thi, đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 7 – English Discovery
 • Đề thi, đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 7 – Right on!
 • Đề thi, đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 7 – iLearn Smart World
 • Đề thi, đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 7 – Friends Plus
 • Đề thi, đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 7 – Global Success
 • SBT Tiếng Anh 7 – English Discovery
 • SBT Tiếng Anh 7 – Right on!
 • SBT Tiếng Anh 7 – iLearn Smart World
 • SBT Tiếng Anh 7 – Friends Plus (Chân trời sáng tạo)
 • SBT Tiếng Anh 7 – Global Success (Kết nối tri thức)
 • Tiếng Anh 7 – English Discovery
 • Tiếng Anh 7 – Right on!
 • Tiếng Anh 7 – iLearn Smart World
 • Tiếng Anh 7 – Friends Plus
 • Tiếng Anh 7 – Global Success
 • SBT Tiếng Anh lớp 7
 • SGK Tiếng Anh lớp 7
 • SBT Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Vở bài tập Tiếng Anh 7
 • SGK Tiếng Anh lớp 7 Mới

Công Nghệ

 • SGK Giáo dục công dân 7 – Cánh diều
 • SGK Giáo dục công dân 7 – Chân trời sáng tạo
 • SGK Giáo dục công dân 7 – Kết nối tri thức
 • SGK Công nghệ 7 – Cánh diều
 • SGK Công nghệ 7 – Chân trời sáng tạo
 • SGK Công nghệ 7 – Kết nối tri thức
 • SGK Công nghệ 7

Khoa Học

 • SBT KHTN lớp 7 – Cánh diều
 • SBT KHTN lớp 7 – Chân trời sáng tạo
 • SBT KHTN lớp 7 – Kết nối tri thức
 • SGK Khoa học tự nhiên 7 – Cánh diều
 • SGK Khoa học tự nhiên 7 – Chân trời sáng tạo
 • SGK Khoa học tự nhiên 7 – Kết nối tri thức

Âm Nhạc & Mỹ Thuật

 • SGK Âm nhạc 7 – Cánh diều
 • SGK Âm nhạc 7 – Chân trời sáng tạo
 • SGK Âm nhạc 7 – Kết nối tri thức
 • Âm nhạc và mỹ thuật lớp 7

Bạn đang xem bài viết: Hát: Bài học đầu tiên SGK Âm nhạc 7 – Cánh diều. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.