Hướng dẫn làm bài tập điền số thích hợp vào ô trống lớp 2

Toán lớp 6 – Ôn tập học kì 1 – Cô Phạm Thị Hồng [HOCMAI]
Toán lớp 6 – Ôn tập học kì 1 – Cô Phạm Thị Hồng [HOCMAI]

Điền số vào ô trống hay điền số vào chỗ trống là dạng Toán cơ bản mà các em học sinh lớp 2 thường xuyên phải làm và cần luyện tập.

Ở bài viết này Toán cấp 1 sẽ hướng dẫn các em làm dạng bài điền số thích hợp vào ô trống qua đề ôn luyện học sinh giỏi môn Toán lớp 2 dưới đây.

Hướng dẫn giải dạng toán điền số thích hợp vào ô trống lớp 2

Bài 1: Tổng 3 ô liền nhau là 49, nhận thấy 2 số cho trước là 25 và 8 -> số ở giữa là:

49 – (25 + 8) = 16

Từ đó suy ra ô trống liền kề bên trái số 25 là: 49 – (25 + 16) = 8

còn ô trống đầu tiên là số: 49 – (25 + 8) = 16

Kết luận: Dãy số đã cho theo quy luật là 16 25 8 16 25 8

Bài 2: Các ô trống cần tìm theo thứ tự từ trái qua phải là 1, 2, 3…

Vì tổng 4 ô trống liên tiếp là 72 nên ta có:

ô 2 + ô 4 = 72 – (ô 3 + ô 5) = 72 – (38 + 15) = 19

ô 1 + ô 2 + ô 4 = 72 – ô 3 = 72 – 38 = 34

Suy ra: ô 1 = 34 – (ô 2 + ô 4) = 34 – 19 = 15

ô 4 + ô 6 = 72 – (ô 5 + ô 7) = 72 – (15 + 38) = 19

ô 6 + ô 8 = 72 – (ô 5 + ô 7) = 72 – (15 + 38) = 19

ô 6 + ô 8 + ô 9 = 72 – ô 7 = 72 – 38 = 34

Suy ra: ô 9 = 34 – (ô 6 + ô 8) = 34 – 19 = 15

ô 8 = 72 – (ô 7 + ô 9 + ô 10) = 72 – (38 + 15 + 12) = 7

Suy ra: ô 6 = 19 – ô 8 = 19 – 7 = 12

ô 4 = 72 – (ô 5 + ô 6 + ô 7) = 72 – (15 + 12 + 38) = 7

ô 2 = 72 – (ô 3 + ô 4 + ô 5) = 72 – (38 + 7 + 15) = 12

-> Vậy điền vào ô trống theo thứ tự là: 15, 12, 38, 7

Các bài còn lại làm tương tự bài 1, bài 2.

Bạn đang xem bài viết: Hướng dẫn làm bài tập điền số thích hợp vào ô trống lớp 2. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts