Toán lớp 3 chân trời sáng tạo tập 2 trang 80 | Ôn tập cuối năm – Ôn tập các phép tính
Toán lớp 3 chân trời sáng tạo tập 2 trang 80 | Ôn tập cuối năm – Ôn tập các phép tính

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài: Luyện tập chung trang 80

Hướng dẫn giải bài: Luyện tập chung trang 80 sgk toán 2 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức và cuộc sống” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Luyện tập 1: Trang 80 SGK Kết nối tri thức và cuộc sống Toán 2 tập 1

Câu 1 ( trang 80 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

Câu 2 ( trang 80 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

Con nghé cân nặng số ki-lô-gam là:

47 + 18 = 65 ( kg)

Đáp số: 65 kg

Câu 3 ( trang 80 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

Câu 4 ( trang 80 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

Câu 5 ( trang 81 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

Giải:

a) Lần thứ hai, chuột túi được 30 điểm

b) Cả hai lần nhảy, chuột túi được 55 điểm

Luyện tập 2: Trang 81 SGK Kết nối tri thức và cuộc sống Toán 2 tập 1

Câu 1 ( trang 81 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

41 + 19 = 60 67 + 3 = 70 76 + 14 = 90

Câu 2 ( trang 81 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải: Đường bay của chuồn chuồn dài nhất

Câu 3 ( trang 82 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

Nam và robot có tất cả số viên bi là:

38 + 34 = 72 ( viên)

Đáp số: 72 viên bi

Câu 4 ( trang 82 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

a) Mực nước ở bể B cao hơn mực nước ở bể A 6 cm

b) Mực nước ở bể C cao hơn mực nước ở bể A 22 cm

c) Sau khi bạn Nam bỏ thêm đá, mực nước ở bể B cao hơn ở bể A 11 cm

Bạn đang xem bài viết: [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài: Luyện tập chung trang 80. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.