Lãi kép là gì? Công thức tính lãi kép khi tính lãi suất ngân hàng

7 CÔNG THỨC chinh phục bài toán lãi suất/ kỹ năng bấm máy tính
7 CÔNG THỨC chinh phục bài toán lãi suất/ kỹ năng bấm máy tính

Cung cấp cho bạn thông tin về lãi kép và công thức tính lãi kép khi tính lãi suất ngân hàng một cách dễ hiểu và nhanh chóng. Cùng click vào xem ngay nhé!

Là lãi suất phát sinh khi lãi vay được cộng dồn vào số tiền gốc có nghĩa là khi đến kỳ hạn trả lãi, lãi sẽ được cộng dồn vào gốc và bắt đầu đầu tư để có thể lấy được số tiền lãi có thành quả cao hơn. Lãi kép hiểu đơn giản là tái đầu tư lãi, sau khi sinh lời, lãi mới được tiếp tục gộp vào vốn gốc, sẵn sàng cho cho kỳ đầu tư tiếp theo.

Công thức tính lãi suất kép:

FV = PV x (1 + i)^n

Trong đó:

FV (Future Value): Thành quả trong tương lai.

PV (Present Value): Thành quả ở hiện tại.

i (Interest Rate): Lãi suất trong kỳ.

n: Số kỳ tính lãi suất.

– Công thức 1: (Dành cho gửi tiền 1 lần) Gửi vào số tiền là a đồng, với lãi suất hàng tháng là r% trong n tháng. Tính cả vốn vẫn lãi sau T sau n tháng.

– Công thức 2: (Dành cho gửi tiền hàng tháng) Một người hàng tháng gửi vào số tiền là a (đồng). Biết lãi suất hàng tháng là r%. Hỏi sau n tháng người ấy có bao nhiêu tiền?

– Công thức 3: (Dành cho bài toán trả góp) Gọi số tiền vay là N, lãi suất là x, n là số tháng phải trả, A là số tiền hàng tháng phải trả để sau n tháng là hết nợ.

– Phải bảo toàn vốn, khi nhận đủ vốn rồi mới tái đầu tư.

– Không đầu tư quá 20% số tiền bạn có nếu bạn tái đầu tư.

– Tiếp tục đầu tư sau khi đã thu hồi vốn.

– Phải đảm bảo bạn có những nguồn tiền khác nhau.

– Bài toán tiết kiệm

Bạn có thể tham khảo một số ví dụ sau:

– Bài toán tích lũy

Tham khảo ví dụ bên dưới:

– Bài toán trả góp

Tham khảo ví dụ bên dưới:

Bài viết vừa rồi đã cung cấp cho bạn thông tin về lãi kép, cách tính toán lãi kép trong việc tính lãi suất ngân hàng một cách dễ hiểu và nhanh chóng. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo.

Bạn đang xem bài viết: Lãi kép là gì? Công thức tính lãi kép khi tính lãi suất ngân hàng. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts