Toán lớp 1 Vòng 10 | Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Toán Lớp 1 | Thi Trạng Nguyên
Toán lớp 1 Vòng 10 | Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Toán Lớp 1 | Thi Trạng Nguyên

Đề thi Toán giữa học kỳ 1 giúp củng cố, rèn luyện các kiến thức đã được học trong sách giáo khoa đồng thời mở rộng, nâng cao kiến thức và bồi dưỡng cho học sinh về môn Toán. Kiến thức nằm trong phạm vi chương trình học sinh đã học trên lớp các tháng trước đó. Đề thi kiểm tra kiến thức về số, phép tính cộng hàng dọc, hàng ngang, so sánh các số có một chữ số nhằm giúp học sinh ôn luyện, đạt kết quả cao trong bài thi giữa kỳ của mình.

Đề 1:

Câu 1: Số?

Câu 2: Số?

Câu 3:

Câu 4: Tính

Câu 5: Tính

3 + 2 = 5 + 0 = 2 + 2 + 1 =

4 + 1 = 2 + 2 = 3 + 2 + 0 =
Câu 6: Hình dưới có…hình tam giác.

Đề 2:

Câu 1:

a. Viết các số từ 0 đến 10:…………………………………………………

b. Viết theo mẫu:

2: hai 3:………. 7:………..

Câu 2: Điền dấu thích hợp vào ô trống

Câu 3: Tính

a. 1 + 1 =……. 2 + 0 = …….. 3 + 2 = ……. 1 + 2 = …….

b. 2 + 1 + 1 =…… 3 + 0 + 2 =……

Câu 4: Số?

Câu 5: Khoanh vào số lớn nhất

a. 2 5 7 9

b. 4 1 6 8

Bạn đang xem bài viết: Lớp 1 – Toán – Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 2. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.