Lực từ . Lực Lo – Ren – xơ (Vật Lý 11) Thầy giáo Phạm Quốc Toản
Lực từ . Lực Lo – Ren – xơ (Vật Lý 11) Thầy giáo Phạm Quốc Toản

Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn đặt trong từ trường

Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn đặt trong từ trường thuộc Chương 4: TỪ TRƯỜNG. Và tài liệu được sưu tầm chọn lọc có đáp án chi tiết.

luc-tu-tac-dung-len-doan-day-dan-dat-trong-tu-truong

Bạn có thể tham khảo thêm một số tài liệu và phương pháp học, trước khi tải tài liệu

Trích trong tài liệu:

Câu 19: Một ống dây có chiều dài 20 cm, gồm 500 vòng dây, cho cường độ dòng điện ống dây. Hãy xác định độ lớn cảm ứng từ bên trong ống dây.

I = 5 A chạy trong

  1. 0,0314 (T). B. 0,157 (T). C. 0,0157 (T). D. 0,314 (T).

Câu 17:

Dùng một dây đồng đường kính

d

= 0,8
mm có một lớp sơn cách điện mỏng, quấn quanh một
hình trụ có đường kính

D

= 2
cm, chiều dài 40 cm để làm một ống dây, các vòng dây quấn sát nhau.
Muốn từ trường có cảm ứng từ bên trong ống dây bằng
2p.10-3 T thì phải đặt vào ống dây một hiệu điện
thế là bao nhiêu. Biết điện trở suất của đồng bằng 1, 76.1-8 Wm

Câu 20: Một ống dây thẳng dài 20 cm, đường kính

D

= 2 cm. Một dây dẫn có vỏ bọc cách điện dài 300m
được quấn đều theo chiều dài ống dây. Ống dây không có lõi sắt và đặt trong không khí. Cường độ dòng điện đi qua dây dẫn là 0,5 A. Tìm cảm ứng từ bên trong ống dây.

  1. 0,015 T. B. 0,03 T. C. 0,045 T. D. 0,06 T.

Câu 21:

Một ống dây hình trụ có chiều dài l,5 m gồm 4500 vòng dây. Xác định cảm ứng từ trong lòng
ống dây khi cho dòng điện

I

= 5 A chạy trong ống dây.

  1. 0,0376 T. B. 0,0282 T. C. 0,0188 T. D. 0,0564 T.

Câu 22:

Một sợi dây đồng có bán kính 0,5 mm. Dùng sợi dây này để quấn một ống dây dài 20 cm. Cho dòng điện có cường độ 5 A chạy qua ống dây. Hãy xác định từ trường bên trong ống dây.

  1. 3,14.10-3
  1. B. 6, 28.10-3 T. C. 6,28 T. D. 3,14 T.

Câu 23:

Một ống dây có chiều dài 10 cm, gồm 2000 vòng dây. Hãy xác định số vòng dây trên 1 m chiều dài ống dây ?
200 vòng/m.

B.

20 vòng/m.

C.

2.104 vòng/m.

D.

2000 vòng/m.

Câu 24: Một dây thẳng dài vô hạn mang dòng điện cách dòng điện 4 cm.

I

= 0, 5A đặt trong không khí. Tính cảm ứng từ tại M

  1. 2, 5.10-6 T. B. 2, 5p.10-6 T. C. 5.10-6

T.

D.

5p.10-6 T

Hy vọng với tài liệu Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn đặt trong từ trường sẽ giúp bạn giỏi hơn nhanh chóng. Và hy vọng bạn sẽ học giỏi hơn cùng Tự Học 365

Bạn đang xem bài viết: Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn đặt trong từ trường. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.