Luyện tập trang 148 SGK Toán 4

Giải bài: Tìm hai số khi biết tổng và tỉsố của hai số đó (trang 147,148) SGK Toán 4.
Giải bài: Tìm hai số khi biết tổng và tỉsố của hai số đó (trang 147,148) SGK Toán 4.

Luyện tập trang 148 SGK Toán 4

Bài 1: Trang 148 – sgk toán lớp 4

Tìm hai số, biết tổng của chúng bằng 198 và tỉ số của hai số đó bằng $\frac{3}{8}$

Hướng dẫn giải

Tóm tăt bài toán:

Bài giải:

Theo sơ đồ, ta có tổng số phần bằng nhau là:

3 + 8 = 11 ( phần)

Số bé là: (198 : 11) x 3 = 54

Số lớn là : 198 – 54 = 144

Đáp số: Số bé 54

Số lớn 144

Bài 2: Trang 148 – sgk toán lớp 4

Một người đã bán được 280 quả cam và quýt, trong đó số cam bằng $\frac{2}{5}$ số quýt. Tìm số cam, số quýt đã bán?

Hướng dẫn giải

Tóm tắt bài toán:

Bài giải:

Theo sơ đồ ta có, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 7 = 7 (phần)

Số cam đã bán được là:

(280 : 7) x 2 = 80 (quả)

Số quýt đã bán được là:

280 – 80 = 200 (quả)

Đáp số: Cam 80 quả

Quýt 200 quả

Bài 3: Trang 148 – sgk toán lớp 4

Lớp 4A và lớp 4B trồng được 330 cây. Lớp 4A có 34 học sinh, lớp 4B có 32 học sinh. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây, biết rằng mỗi học sinh đều trồng số cây như nhau

Hướng dẫn giải

Bài giải:

Hai lớp 4A và 4B có tất cả số học sinh là:

34 + 32 = 66 (học sinh)

Mỗi học sinh trồng được số cây là:

330 : 66 = 5 (cây)

Số cây lớp 4A trồng được là:

5 x 34 = 170 (cây)

Số cây lớp 4B trồng được là:

330 – 170 = 160 (cây)

Đáp số: 4A 170 cây

4B 160 cây

Bài 4: Trang 148 – sgk toán lớp 4

Một hình chữ nhật có chu vi 350m, chiều rộng bằng $\frac{3}{4}$ chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đó?

Hướng dẫn giải

Bài giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

350 : 2 = 175 (m)

Theo sơ đồ ta có tổng các phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Chiều rộng hình chữ nhật là: (175 : 7 ) x 3 = 75 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là: 175 – 75 = 100 (m)

Đáp số: chiều rộng 75 m

chiều dài 100 m

Bạn đang xem bài viết: Luyện tập trang 148 SGK Toán 4. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts