Toán lớp 2. VÒNG 1. LUYỆN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN ( OLYMPIC TOÁN )
Toán lớp 2. VÒNG 1. LUYỆN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN ( OLYMPIC TOÁN )

Ngọc và Mai có tất cả 16 nhãn vở. Nếu Ngọc cho Mai 2 nhãn vở thì số nhãn vở của mỗi bạn đều bằng nhau. Hỏi lúc đầu trước khi cho mỗi bạn có bao nhiêu nhãn vở?

Luyện thi Violympic Toán lớp 2 phần 2

Đề thi Violympic Toán lớp 2 có đáp án

Luyện thi Violympic Toán lớp 2 có đáp án

Tham gia làm bài test Luyện thi Violympic Toán lớp 2 phần 2 trên VnDoc để ôn tập và rèn luyện kiến thức cho Cuộc thi Violympic sắp tới. Thông qua 15 câu hỏi các em sẽ được làm quen với dạng câu hỏi thường gặp trong cuộc thi, từ đó đưa ra phương pháp học tập đúng đắn nhằm mang lại hiệu quả cao. Chúc các em thi tốt!

 • Câu 1:
 • Câu 2:Cho một hiệu hai số trong đó số bị trừ là 46. Nếu giữ nguyên số bị trừ và thêm 5 đơn vị vào số trừ. Khi đó hiệu mới là 24. Số trừ của phép tính là bao nhiêu?
  Trả lời:
  Số trừ của phép tính là: ……..17
 • Câu 3:Cho 10 chữ số sắp xếp theo thứ tự cố định là: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; nếu xóa đi 6 chữ số bất kì và giữ nguyên thứ tự các chữ số còn lại để tạo thành một số thì số có 4 chữ số bé nhất có thể được là số nào?
  Trả lời:
  Số đó là: …….1234
 • Câu 4:An có nhiều hơn Bình 5 viên bi. Nếu An cho Bình 8 viên bi thì bạn Bình có số viên bi nhiều hơn là bao nhiêu?
  Trả lời:
  Nếu An cho Bình 8 viên bi thì bạn Bình có nhiều hơn ………. viên bi.11
 • Câu 5:Lớp 2A có 35 học sinh. Nếu nhận thêm một số học sinh nữa bằng số học sinh nữ hiện có của lớp 2A thì tổng số học sinh sẽ là 50. Hỏi hiện tại lớp 2A có bao nhiêu học sinh nam?
  Trả lời:
  Hiện tại lớp 2A có ……… học sinh nam.20
 • Câu 6:Ba rổ đựng tất cả 10 quả cam. Tính số cam ở rổ thứ nhất biết: rổ thứ nhất có số cam nhiều nhất, rổ thứ hai có 4 quả, rổ thứ ba có số cam ít nhất.
  Trả lời:
  Số cam ở rổ thứ nhất là: ……….. quả.5
 • Câu 7:Bao đường thứ nhất đựng nhiều hơn bao đường thứ hai là 18kg, nếu chuyển từ bao thứ nhất sang bao thứ hai 9kg thì bao đường nào nhiều hơn?
 • Câu 8:Mai có ít hơn Hà 15 nhãn vở. Nếu Hà cho Mai 6 nhãn vở thì bạn Hà có số nhãn vở nhiều hơn mấy nhãn vở?
  Trả lời:
  Nếu Hà cho Mai 6 nhãn vở thì bạn Hà có nhiều hơn ………….. nhãn vở.3
 • Câu 9:Hùng có nhiều hơn Dũng số viên bi bằng số nhỏ nhất có 2 chữ số. Nếu Dũng có thêm 4 viên bi thì Hùng còn nhiều hơn Dũng bao nhiêu viên bi?
  Trả lời:
  Nếu Dũng có thêm 4 viên bi thì Hùng còn nhiều hơn Dũng …………. viên bi.6
 • Câu 10:Tìm một số biết rằng tổng của số đó với 32 bằng 64 trừ đi 15.
  Trả lời:
  Số đó là: ………17
 • Câu 11:Năm nay Hòa 8 tuổi. Sau 5 năm nữa mẹ hơn Hòa 27 tuổi. Hỏi mẹ Hòa hiện tại bao nhiêu tuổi?
  Trả lời:
  Hiện tại mẹ Hòa …………… tuổi.35
 • Câu 12:Hòa và Bình có tất cả 32 viên bi. Nếu bớt của Bình 8 viên bi thì số bi còn lại của hai bạn là bao nhiêu?
  Trả lời:
  Số bi còn lại của hai bạn là: …………. viên bi.24
 • Câu 13:Tuổi Bố là 46. Bố hơn mẹ 6 tuổi, mẹ hơn Lan 25 tuổi. Hỏi tuổi của Lan là bao nhiêu?
  Trả lời:
  Tuổi của Lan là: ……… tuổi.15
 • Câu 14:Cho 4 chữ số: 2; 3; 4; 5. Viết được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau từ 4 chữ số trên?
  Trả lời:
  Từ 4 chữ số trên viết được ……… số có hai chữ số khác nhau.12
 • Câu 15:Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là số nào?
  Trả lời:
  Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là: …………..98
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn

Bạn đang xem bài viết: Luyện thi Violympic Toán lớp 2 phần 2. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.