Giải thích toàn bộ ngữ pháp Sơ Cấp 2 (Bài 8 – 15) trong 1 video này.
Giải thích toàn bộ ngữ pháp Sơ Cấp 2 (Bài 8 – 15) trong 1 video này.

Bài mẫu luyện viết Tiếng Hàn qua những chủ đề hay gặp nhất theo chuẩn của topik.go.kr, kèm dịch chi tiết.

Bài viết tiếng Hàn sơ cấp dưới đây sẽ giúp các bạn tập viết tiếng Hàn ngay từ khi học sơ cấp để củng cố cách diễn đạt, cách dùng từ vựng và ngữ pháp. Cùng xem nhé.

Đề bài

여러분의 가족은 누가 있습니까? 무슨 일을 합니까? 무엇을 좋아합니까? 여러분의 가족에 대해 쓰십시오.

Gia đình bạn có những ai? Họ làm nghề gì? Họ thích gì? Hãy viết về gia đình của bạn.
Đáp án mẫu của topik.go.kr

우리 가족은 아버지, 어머니, 저, 동생 이렇게 모두 4명입니다. 우리 아버지는 해외에 있는 회사에서 일을 하십니다. 우리 아버지는 외국어 와 외국 문화에 관심이 많으십니다. 그래서 저에게 외국생활 이야기를 많이 해 주십니다. 우리 어머니는 초등학교 선생님입니다. 초등학교에 서 음악을 가르칩니다. 제 동생은 대학교에서 피아노를 공부하고 있습 니다. 동생은 음악회에 관심이 많습니다. 그리고 저는 외국어에 관심 이 많아 지금 한국에서 유학하고 있습니다. 저는 한국 드라마를 참 좋 아합니다.

Dịch tham khảo của onthitopik.com

Gia đình tôi gồm có 4 người, bố, mẹ, em và tôi. Bố tôi đang làm việc cho một công ty ở nước ngoài. Bố tôi rất quan tâm đến ngoại ngữ và văn hóa nước ngoài. Vì thế mà, bố kể cho tôi rất nhiều về cuộc sống sinh hoạt ở nước ngoài. Mẹ tôi là giáo viên tiểu học. Mẹ tôi dạy môn âm nhạc ở trường tiểu học. Em tôi đang học piano ở trường cấp 3. Em tôi rất quan tâm đến âm nhạc.Tôi cũng rất quan tâm đến ngoại ngữ nên hiện tại, tôi đang đi du học ở Hàn Quốc. Tôi rất thích phim truyền hình Hàn Quốc.

Bạn đang xem bài viết: Luyện viết tiếng Hàn sơ cấp. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.