Lý thuyết Địa Lí 8 Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á hay, chi tiết

Địa Lý Lớp 8 Bài 15 – Đặc Điểm Dân Cư Xã Hội Đông Nam Á – Trang 51 – 53
Địa Lý Lớp 8 Bài 15 – Đặc Điểm Dân Cư Xã Hội Đông Nam Á – Trang 51 – 53

Lý thuyết Địa Lí 8 Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á hay, chi tiết

Lý thuyết Địa Lí 8 Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á hay, chi tiết

Haylamdo biên soạn và sưu tầm tóm tắt Lý thuyết Địa Lí 8 Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á hay, chi tiết nhất sẽ tóm tắt kiến thức trọng tâm về bài học từ đó giúp học sinh học tốt môn Địa Lí 8.

1. Đặc điểm dân cư

– Đông Nam Á là khu vực đông dân trên thế giới, mật độ dân số cao.

– Cơ cấu dân số trẻ.

– Thành phần dân tộc đa dạng.

→ Nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn.

2. Đặc điểm xã hội

– Văn hóa đa dạng, mỗi dân tộc phong tục, tập quán riêng, tuy nhiên người dân Đông Nam Á có những nét tương đồng trong sinh hoạt và sản xuất.

– Trước chiến tranh thế giới thứ 2, hầu hết các nước là thuộc địa của các nước đé quốc.

– Thể chế chính trị: chế độ cộng hòa và quân chủ lập hiến.

– Các quốc gia trong khu vực đã và đang hợp tác để cùng phát triển.

Bạn đang xem bài viết: Lý thuyết Địa Lí 8 Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á hay, chi tiết. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts