Bài tập về cảm ứng từ-Vật lý 11 Thầy giáo Phạm Quốc Toản
Bài tập về cảm ứng từ-Vật lý 11 Thầy giáo Phạm Quốc Toản

Lý thuyết Lực từ – Cảm ứng từ>

Để dễ dàng khảo sát và đo đạc lực từ, trước hết ta khảo sát trong một từ trường đều.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 tất cả các môn

Toán – Văn – Anh – Lí – Hóa – Sinh – Sử – Địa – GDCD

LỰC TỪ – CẢM ỨNG TỪ

I. Lực từ

Để dễ dàng khảo sát và đo đạc lực từ, trước hết ta khảo sát trong một từ trường đều.

1. Từ trường đều

– Từ trường đều là từ trường mà đặc tính của nó giống nhau tại mọi điểm; các đường sức từ là những đường thẳng song song, cùng chiều và cách đều nhau.

– Từ trường đều có thể được tạo thành giữa hai cực của một nam châm hình chữ U.

2. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện

Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều có phương vuông góc với các đường sức từ và vuông góc với đoạn dây dẫn, có độ lớn phụ thuộc vào từ trường và cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.

II. Cảm ứng từ

1. Khái niệm

Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của từ trường và được đo bằng thương số giữa lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt vuông góc với đường cảm ứng từ tại điểm đó và tích của cường độ dòng điện và chiều dài đoạn dây dẫn đó.

B = \(\dfrac{F}{Il}\)

2. Đơn vị cảm ứng từ

Trong hệ SI, đơn vị cảm ứng từ B là tesla (T). Trong công thức (20.2), F đo bằng niutơn (N), I đo bằng ampe (A) và l đo bằng mét (m).

3. Vectơ cảm ứng từ

Người ta biểu diễn cảm ứng từ bằng một vectơ gọi là vectơ cảm ứng từ, ký hiệu là \(\overrightarrow{B}\)

Vectơ cảm ứng từ \(\overrightarrow{B}\) tại một điểm:

-Có hướng trùng với hướng của từ trường tại điểm đó;

-Có độ lớn bằng: B = \(\frac{F}{Il}\)

4. Biểu thức tổng quát của lực từ

Lực từ \(\overrightarrow F \) tác dụng lên đoạn dây dẫn l mang dòng điện I đặt trong từ trường đều, tại đó có cảm ứng từ là \(\overrightarrow B \)

+ Có điểm đặt tại trung điểm của l .

+ Có phương vuông góc với \(\overrightarrow l \) và \(\overrightarrow B \)

+ Có chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái

+ Có độ lớn là \(F = BIl\sin \alpha \) với \(\alpha = \left( {\overrightarrow B ,\overrightarrow l } \right)\)

5. Chú ý

Tương tự điện trường từ trường cũng tuân theo nguyên lí chồng chất từ trường:

Giả sử hệ có n nam châm (hay dòng điện). Tại điểm M, từ trường chỉ của nam châm thứ nhất là \(\overrightarrow{B_{1}}\), từ trường chỉ của nam châm thứ hai là \(\overrightarrow{B_{2}}\),…từ trường chỉ của nam châm thứ n là \(\overrightarrow{B_{n}}\). Gọi \(\overrightarrow{B}\) là từ trường của hệ tại M thì:

\(\overrightarrow{B}=\overrightarrow{B_{1}}+\overrightarrow{B_{2}}+…+\overrightarrow{B_{n}}\).

Sơ đồ tư duy về Lực từ – Cảm ứng từ

  • Câu C1 trang 126 SGK Vật lý 11
  • Câu C2 trang 126 SGK Vật lí 11
  • Bài 1 trang 128 SGK Vật lí 11
  • Bài 2 trang 128 SGK Vật lí 11
  • Bài 3 trang 128 SGK Vật lí 11

>> Xem thêm

Các bài khác cùng chuyên mục

  • Phương pháp giải các dạng bài tập về mắt – Cách khắc phục các tật của mắt
  • Phương pháp giải các dạng bài tập thấu kính
  • Phương pháp giải bài tập khúc xạ ánh sáng
  • Phương pháp giải bài tập từ trường của dòng điện trong dây dẫn có hình dạng đặc biệt
  • Giải đề thi học kì 2 lý lớp 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Đoàn Thượng

Bạn đang xem bài viết: Lý thuyết Lực từ. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.