Thẻ bảo BHYT: Ký hiệu cần biết để hưởng số tiền và quyền lợi cao nhất
Thẻ bảo BHYT: Ký hiệu cần biết để hưởng số tiền và quyền lợi cao nhất

Các thắc mắc về hồ sơ có thể trao đổi tại https://forum.uit.edu.vn/hotrotansv. Sinh viên đăng nhập bằng tài khoản do Trường cấp để trao đổi trên Forum.

CÁC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Khi sinh viên bị mất Thẻ bảo hiểm y tế có thể tra cứu mã số Bảo hiểm xã hội (BHXH) tại https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx
Sau khi tra cứu thành công:

  • Sinh viên chụp lại màn hình kết quả tra cứu BHXH. In trang màn hình đã chụp lại và nộp trong hồ sơ nhập học.
  • Sinh viên lưu giữ Mã BHXH để cung cấp thông tin và upload hình chụp kết quả tra cứu BHXH trong Hồ sơ sinh viên trực tuyến.

Lưu ý: Kết quả tra cứu gồm 10 chữ số là mã số BHXH.

Màn hình tra cứu:

Trường hợp Tra cứu không có kết quả: SV thử tra cứu lại với các thông tin: Tỉnh, Họ tên và Ngày sinh (không nhập CMND)

Màn hình kết quả trả về: Vì bảo mật thông tin nên hình dưới đây đã ẩn đi thông tin cá nhân.

2. TRA CỨU THỜI HẠN SỬ DỤNG THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Sinh viên có thể tra cứu thời hạn sử dụng thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT) tại https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bh…

Sau khi tra cứu thành công:

  • Sinh viên chụp lại màn hình kết quả tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT.
  • Sinh viên lưu giữ thời hạn sử dụng thẻ BHYT để cung cấp thông tin và upload hình chụp kết quả tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT trong Hồ sơ sinh viên trực tuyến.

Lưu ý: Kết quả tra cứu là thông tin được khoanh tròn màu đỏ trong hình dưới đây (ngày 31/12/2021)

Bạn đang xem bài viết: [NHẬP HỌC] Hướng dẫn tra cứu BHXH và thời hạn sử dụng thẻ BHYT. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.