Tài liệu giúp các em học sinh lớp 3,các thầy cô và các phụ huynh có thêm tài liệu luyện tập và bồi dưỡng học sinh khá, giỏi.Bộ tài liệu này rất hay với những dạng toán thường gặp trong các kì thi học sinh giỏi các năm.

NHỮNG BÀI TOÁN HAY VÀ KHÓ LỚP NHỮNG BÀI TOÁN HAY VÀ KHÓ LỚP Bài 1

: Không tính kết cụ thể, so sánh : A = abc + mn + 352 B = 3bc + 5n + am2 a) A = a x ( b+1 ) B = b x (a + 1) (với a>b) b) A = 28 x x 30 B = 29 x x 29 Bài : Không tính giá trị biểu thức điền dấu ( >; … 25 tháng Hỏi thứ năm tuần sau ngày nào? Bài 3: Khối lớp có 169 bạn chia vào lớp 3A, 3B, 3C, 3D, 3E cho lớp có nhiều 32 bạn Hỏi lớp có bạn, biết lớp 3A có bạn lớp lại Bài 4: Một quãng đường AB… x + ) – (12 + x 3) c) 23 + 39 + 37 + 21 + 34 + 26 Bài 2: Bạn An viết dãy số : 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1…(Bắt đầu số 1, tiếp đến số lại đến số 1, …) Hỏi: a) Số hạng thứ 31 số hay số 0? b) Khi… 40 ) + + + + … + 35 + 37 + 39 THƯ VIỆN SEN VÀNG NHỮNG BÀI TOÁN HAY VÀ KHÓ LỚP Bài 2: Hiện en học lớp 1, anh học lớp Hỏi sau năm anh học em lớp, Biết năm người lên lớp? Bài 3: Gia đình bạn Bình

Bạn đang xem bài viết: Những bài toán hay và khó lớp 3. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.