Ôn tập kiểm tra đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng anh lớp 3,4,5

Chuyên mục: Sách lớp 1- lớp 5

Bộ sách “Ôn tập kiểm tra đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng anh lớp 3,4,5” (ebook+audio) gồm 6 cuốn, mỗi lớp gồm 2 cuốn dành cho học kỳ 1 và 2 giúp học sinh tự ôn tập, củng cố kiến thức đã được học hoặc sau mỗi học kì và cung cấp tài liệu cho giáo viên tổ chức ôn tập trên lớp theo các đơn vị bài học, thực hiện việc đánh giá năng lực học sinh qua hệ thống các bài kiểm tra 15 phút, 35 phút, học kì.

Mỗi cuốn sách Ôn tập kiểm tra đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng anh được chia làm hai phần:
Phần ôn tập gồm 10 bài ôn tập tương ứng với 10 bài học của mỗi học kì tóm lược những kiến thức quan trọng về ngữ âm, từ vựng và cấu trúc.
Phần kiểm tra gồm:
– 10 bài kiểm tra 15 phút tương ứng với 10 bài học.
– 4 bài kiểm tra 35 phút, cứ 5 bài học có 2 bài kiểm tra.
– 4 bài kiểm tra học kì.
Các bài kiểm tra 35 phút và kiểm tra học kì được thiết kế với đầy đủ 4 kĩ năng (Nghe – Nói – Đọc Viết) trong đó tập trung vào kĩ năng nghe, nói theo chỉ đạo định hướng phát triển năng lực giao tiếp.

Thẻ từ khóa: Ôn tập kiểm tra đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng anh lớp 3 4 5, Ôn tập kiểm tra đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng anh lớp 3 4 5 pdf, Ôn tập kiểm tra đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng anh lớp 3 4 5 ebook, Tải sách Ôn tập kiểm tra đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng anh lớp 3 4 5, Download Ôn tập kiểm tra đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng anh lớp 3 4 5

Bạn đang xem bài viết: Ôn tập kiểm tra đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng anh lớp 3,4,5 (ebook+audio). Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.