Quan sát hình 38.9, nêu các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học và tác dụng

Bảo tồn đa dạng sinh học, giải pháp có sẵn trong thiên nhiên
Bảo tồn đa dạng sinh học, giải pháp có sẵn trong thiên nhiên

Quan sát hình 38.9, nêu các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học và tác dụng của mỗi biện pháp đó. Kể thêm các biện pháp khác.

Quảng cáo

– Tên các biện pháp và tác dụng:

+ Trồng rừng: phủ xanh đồi trọc, cung cấp chỗ ở cho các loài động vật

+ Xây dựng hệ thống các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên: bảo vệ, cung cấp môi trường sống tự nhiên cho các loài sinh vật

+ Nghiêm cấm khai thác, mua bán, tiêu thụ sản phẩm từ các loài động, thực vật quý hiếm: giảm săn bắt, khai thác các động, thực vật quý hiếm

– Tên một số biện pháp khác:

+ Không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật

+ Tuyên truyền các hậu quả của suy giảm đa dạng sinh học

Đã bán 0

Đã bán 0

Đã bán 0

Đã bán 0

Đã bán 0

Đã bán 0

Đã bán 0

Rừng tự nhiên không có vai trò nào sau đây?

Biện pháp nào sau đây không phải là bảo vệ đa dạng sinh học?

Ý nào dưới đây không phải là hậu quả của việc suy giảm đa dạng sinh học?

Hành động nào dưới đây là hành động bảo vệ đa dạng sinh học?

Sự tồn tại của bất cứ loài sinh vật nào cũng đóng một vai trò nhất định trong tự nhiên và góp phần tạo nên đa dạng sinh học. Đa dạng sinh học có vai trò quan trọng như thế nào và tại sao phải bảo vệ đa dạng sinh học?

Sinh cảnh nào dưới đây có độ đa dạng sinh học thấp nhất?

Động vật nào sau đây không nằm trong Sách Đỏ Việt Nam?

Bạn đang xem bài viết: Quan sát hình 38.9, nêu các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học và tác dụng. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts