Bộ xây dựng bết bát, Nguyễn Thanh Nghị hô hào to tiếng nhưng việc nhỏ làm không xong
Bộ xây dựng bết bát, Nguyễn Thanh Nghị hô hào to tiếng nhưng việc nhỏ làm không xong

Những năm qua, với sự phát triển của nền kinh tế, đã phát sinh nhiều nghiệp vụ kinh tế mà chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (viết tắt là Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC) chưa có hướng dẫn cụ thể. Cập nhật, bổ sung hướng dẫn kế toán cho những thay đổi đó, ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp mới (thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC) và Thông tư số 202/2014/TT-BTC Hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất (thay thế cho Phần XII Thông tư số 161/2007/TT-BTC) áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công ty mẹ – công ty con thuộc các ngành, thành phần kinh tế trong cả nước khi lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Nhằm giúp các doanh nghiệp và những người quan tâm đến công tác kế toán doanh nghiệp thuận tiện trong việc nghiên cứu, áp dụng trong thực tiễn của đơn vị, Nhà xuất bản Hồng Đức xin giới thiệu cuốn sách:

“CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ KẾT CẤU TÀI KHOẢN,

NGHIỆP VỤ HẠCH TOÁN, GHI CHÉP SỔ SÁCH – CHỨNG TỪ

VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH KẾ TOÁN”

Nội dung cuốn sách gồm:

– Kết cấu và nghiệp vụ hạch toán tài khoản kế toán;

– Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính;

– Lập, luân chuyển chứng từ kế toán;

– Sổ kế toán và hình thức kế toán.

– Phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính một số giao dịch cơ bản giữa công ty mẹ và các công ty con;

– Phương pháp xử lý các khoản dự phòng phát sinh từ các giao dịch trong nội bộ tập đoàn khi lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất;

– Hợp nhất báo cáo tài chính của tập đoàn đa cấp và sở hữu chéo;

– Chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty con sang đồng tiền báo cáo của công ty mẹ;

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất.

Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 350.000 đ/ cuốn

Chi tiết liên hệ: Mr. Tuấn – 098.115.34.35

Trung Tâm Sách Luật

54C Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Website:https://sachluat.com.vn/ – Email: [email protected]

Bạn đang xem bài viết: Sách chế độ kế toán doanh nghiệp. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.