Xem toàn bộ tài liệu Lớp 3: tại đây

  • Sách giáo khoa toán lớp 3
  • Sách Giáo Viên Toán Lớp 3
  • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3
  • Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 1
  • Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2

Sách giải toán 3 Luyện tập trang 142 giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 3 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Bài 1 (trang 142 SGK Toán 3): Viết theo mẫu

Lời giải:

Bài 2 (trang 142 SGK Toán 3): Viết theo mẫu

Lời giải:

Giải bài 2 trang 142 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3 Bai 2 Trang 142 Sgk Toan 3 1

Bài 3 (trang 142 SGK Toán 3): Số ?

a) 36520 ; 35521 ; .. ; … ;… ;36525 ;…

b) 48183 ; 48184 ;… ;.. ;48187 ;… ;…

c) 81317 ;… ;… ;… ; 81321 ;.. ;..

Lời giải:

a) 36520 ; 36521 ; 36522 ; 36523 ; 36524 ; 36525 ; 36526

b) 48183 ; 48184 ;48185; 48186 ; 48187 ; 48188; 48189

c) 81317 ;81317 ; 81319; 81320 ; 81321 ; 81322 ; 81323

Bài 4 (trang 142 SGK Toán 3): Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch:

Lời giải:

Đáp số (từ trái sang phải): 10 000, 11 000, 12 000, 13 000, 14 000, 15 000, 16 000, 17 000, 18 000, 19 000.

Bạn đang xem bài viết: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 3 Luyện Tập Trang 142. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.