SGK Công Nghệ 11 – Bài 18. Thực hành: Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết đơn giản trên máy tiện

CÔNG NGHỆ 11: BÀI 6. THỰC HÀNH VẼ HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO (tiếp)
CÔNG NGHỆ 11: BÀI 6. THỰC HÀNH VẼ HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO (tiếp)

SGK Công Nghệ 11 – Bài 18. Thực hành: Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết đơn giản trên máy tiện

Thực hành * # : L Lập quy trình công nghệ chê tạo một chi tiết đon giản trên máy tiện Lập được quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết đơn giản trên máy tiện. I – CHUẨN BỊ Chuẩn bị một chi tiết mẫu và bản vẽ chi tiết cần chê tạo. Chuẩn bị các dụng cụ và vật liệu cần thiết cho bài thực hành như bút chì, thước kẻ, êke, giấy,… n – NỘI DUNG THỤC HÀNH Tìm hiểu chi tiết cần chê tạo. Xây dựng quy trình công nghệ chê tạo chi tiết. in – CÁC Bước TDẾN HÀNH í dụ : Lập quy trình công nghệ chế tạo chi tiết chốt cho trên hình vẽ 18.1. Hình 18.1 Tìm hiểu chi tiết cần chế tạo Chi tiết được làm bằng thép gồm hai phần có đường kính khác nhau và hai đầu có vát mép. Lập quy trình công nghệ chế tạo Bước 1. Chọn phôi theo các nguyên tắc sau : Chọn đúng vật liệu đàm bảo thoả mãn độ bền theo yêu cầu sử dụng. Đường kính phôi phải lớn hơn đường kính lớn nhất của chi tiết, chiều dài phôi phải lớn hơn chiều dài chi tiết. Bước 2. Lắp phôi lên mâm cặp của máy tiện. Bước 3. Lắp dao lên đài gá dao của máy tiện. Bước 4. Tiện (khoả) mặt đầu (hình 18.2). Bước 5. Tiện phần trụ $25, dài 45mm (hình 18.3) Bước 6. Tiện trụ 020 dài 25mm (hình 18.4) Bước 7. Vát mép 1 X 45° (hình 18.5) Bước 8. Cắt đứt đủ chiều dài 40mm (hình 18.6). Bước 9. Đảo đầu, vát mép 1 X 45° (hình 18.7) – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH Học sinh thảo luận, trao đổi về phưong án của mình, từ đó tự đánh giá. Giáo viên đánh giá kết quả thực hành qua báo cáo của học sinh. – MỘT SỐ ĐỂ BÀI TẬP Lập quy trình công nghệ chế tạo một trong các chi tiết sau : { I X 020 30

Bạn đang xem bài viết: SGK Công Nghệ 11 – Bài 18. Thực hành: Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết đơn giản trên máy tiện. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts