Cộng đồng các dân tộc Việt Nam – Bài 1 – Địa lí 9 – Cô Nguyễn Thị Hằng (DỄ HIỂU NHẤT)
Cộng đồng các dân tộc Việt Nam – Bài 1 – Địa lí 9 – Cô Nguyễn Thị Hằng (DỄ HIỂU NHẤT)

SGK Địa Lí 9 – Bài 42. Địa lí tỉnh (thành phố) (tiếp theo)

Bài 42 ĐỊA Lí TỈNH (THÀNH PHỐ) (tiếp theo) DÂN Cư VÀ LAO ĐỘNG Gia tăng dân sô Số dân. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số qua các năm. Gia tăng cơ giới. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới biến động dân sô. Tác động của gia tăng dân số tới đời sống và sản xuất. Kết cấu dân số Đặc điểm kết cấu dân sô : kết câu dân sô theo giới tính, kết cấu dân sô theo độ tuổi, kết cấu dân sô theo lao động, kết.cấu dân tộc. Ảnh hưởng của kết cấu dân số tới phát triển kinh tế – xã hội. Phân bô dân cư Mật độ dân số. Phân bô dân cư. Những biến động trong phân bô dân cư. Các loại hình cư trú chính. Tình hình phát triển văn hoá, giáo dục, y tê Các loại hình văn hoá dân gian. Các hoạt động văn hoá truyền thông,… Tình hình phát triển giáo dục : số trường, lóp, học sinh,… qua các năm ; chất lượng giáo dục,… Tình hình phát triển y tế : số bệnh viện, bệnh xá, cán bộ y tế,… qua các năm ; hoạt động y tê của tỉnh (thành phô),… KINH TÊ Đặc điểm chung Tình hình phát triển kinh tế trong những năm gần đây, đặc biệt là trong thời kì Đối mới. Sự thay đổi trong cơ cấu kinh tế. Thế mạnh kinh tế của tỉnh (thành phô). Nhận định chung về trình độ phát triển kinh tế của tỉnh (thành phố) so với cả nước. CÃU HỎI VÁ BẢI TẶP Nhận xét về tình hình gia tăng dân số của tỉnh (thành phố). Gia tăng dân số có ảnh hưởng gì tới đời sống kinh tế – xã hội ? Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của tỉnh (thành phố). Qua biểu đồ, nêu nhận xét khái quát về đặc điểm kinh tế của tỉnh (thành phô).

Bạn đang xem bài viết: SGK Địa Lí 9 – Bài 42. Địa lí tỉnh (thành phố) (tiếp theo). Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.