SGK Sinh Học 7 – Bài 35: Ếch đồng

Mở thẻ Sổ Tay HLV.
Mở thẻ Sổ Tay HLV.

SGK Sinh Học 7 – Bài 35: Ếch đồng

LỚP LƯỠNG Cư ] Lớp Lưỡng cư bao gồm những động vật như-ếch, nhái, ngoé, chầu, cóc… có đời sông vừa ở nước, vừa ở cạn. Bài 35 ẾCH ĐÔNG I-ĐỜI SỐNG Êch sông ở những nơi ẩm ướt, gần bờ nước (ao, đầm nước…). Chúng thường đi kiếm mồi vào ban đêm. Mồi là sâu bọ, cua, cá con, giun, ốc… Ech ẩn trong hang qua mùa đông (hiện tượng trú đông). Êch là động vật biến nhiệt. n – CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN V – Hãy quan sát hình dạng, cấu tạo ngoài (hình 35.1) và cách di chuyển của ếch trong lồng nuôi (hình. 35.2). – Thả ếch vào nước trong bê kính, hãy quan sát cách di chuyển trong nước của Hình 35.2. Các động tác di chuyển trên cạn khi nhảy Hình 35.1. Hình dạng ngoài của ếch đồng B Hình 35.3. Êch di chuyển trong nước A – Ếch đang bơi ; B – Êch ló mắt và mũi khỏi mặt nước. – Dựa vào kết quả quan sát hình 35.1, 35.2 và 35.3 để hoàn chỉnh bảng sau bằng đánh dấu (/) vào ô trông trong bảng cho phù họp. Ếch trưởng thành, đến mùa sinh sản (vào cuối xuân, sau những trận mưa rào đầu hạ) ếch đực kêu “gọi ếch cái” “ghép đôi”. Êch cái cõng ếch đực trên lưng, ếch đực ôm ngang ếch cái và tìm đến bờ nước để đẻ. để Ếch cái đẻ đến đâu, ếch đực ngồi trên tưới tinh đến đó. Sự thụ tinh xảy ra bên ngoài cơ thể nên được gọi là sự thụ tinh ngoài (1). Trứng tập trung thành từng đám trong chất nhày (2) nổi trên mặt nước, trứng phát triển, nở thành nòng nọc (3). Trải qua một quá trình biến đổi phức tạp qua nhiều giai đoạn (4, 5) đê trở thành ếch con (6) (hình 35.4). Hình 35.4. Sự phát triển có hiến thái ở ếch Bảng. Các đặc điểm thích nghi với đời sống của ếch Đặc điểm hình dạng và cấu tạo ngoài Thích nghi với đời sông ơ nước Ở cạn Đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành một khối thuôn nhọn về phía trước Mắt và lỗ mùi nằm ở vị trí cao trên đầu Da trần, phủ chất nhày và ẩm, dề thấm khí ■ ■ Mắt có mi giừ nưởc mắt do tuyến lệ tiết ra, tai có màng nhĩ, mũi thông khoang miệng ■ Chi năm phần có ngón chia đốt, linh hoạt “Các chi sau có màng bơi căng giữa các ngón (giông chân vịt) – . m – SINH SẢN VÀ PHÁT TRIỂN Ếch đồng thuộc lớp Lưỡng cư, có những đặc điềm thích nghỉ vói đời sống vừa ở cạn vừa ở nước. Chúng di chuyển trên cạn nhờ bốn chỉ có ngón, thở băng phổi và qua lóp da ám, mát cỏ mỉ, tai có màng nhĩ, song văn còn mang nhiêu đạc điểm thích nghỉ với đời sống ở nước: đáu clẹp nhọn khớp với thân thành một khối rẽ nước khi bơi, – chỉ sau có màng bơi; cla tiết chát nhầy làm gỉàm ma sát khỉ bơi. Ếch vẫn là động vật biến nhiệt. Ếch đê trứng và thụ tỉnh ngoài, phát triển cộ biến thái. 7^ âu hòi _ Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở nước. Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài chứng tở ếch cũng thích nghi với đời sông ở cạn. Hãy giải thích vì sao ếch thường sống ở nơi ẩm ướt, gần bờ nước và bắt mồi về đêm ? Trình bày sự sinh sản và phát triển có biến thái ở ếch.

Bạn đang xem bài viết: SGK Sinh Học 7 – Bài 35: Ếch đồng. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts