Sơ đồ tư duy Sinh học 8 Bài 9 (Lý thuyết + Trắc nghiệm)

TRỘM VÍA TỈ LẦN TỔ TIKTOK TỔ NƯỚC MÍA TỔ SẾP ĐỘ NÊN TUI CÓ VIDEO TOP TOP TRIỆU VIEW LÊN XU HƯỚNG🥹
TRỘM VÍA TỈ LẦN TỔ TIKTOK TỔ NƯỚC MÍA TỔ SẾP ĐỘ NÊN TUI CÓ VIDEO TOP TOP TRIỆU VIEW LÊN XU HƯỚNG🥹

Tóm tắt Lý thuyết bằng Sơ đồ tư duy Sinh học 8 Bài 9 hay nhất. Hệ thống kiến thức Sinh học 9 Bài 9: Cấu tạo và tính chất của cơ qua Lập sơ đồ tư duy và bài tập trắc nghiệm.

Câu 1. Cơ thể người có khoảng bao nhiêu cơ ?

A. 400 cơ

B. 600 cơ

C. 800 cơ

D. 500 cơ

Câu 2. Chọn từ thích hợp để điền vào dấu ba chấm trong câu sau : Mỗi … là một tế bào cơ.

A. bó cơ

B. tơ cơ

C. tiết cơ

D. sợi cơ

Câu 3. Khi nói về cơ chế co cơ, nhận định nào sau đây là đúng ?

A. Khi cơ co, tơ cơ dày xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ mảnh làm cho tế bào cơ ngắn lại.

B. Khi cơ co, tơ cơ dày xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ mảnh làm cho tế bào cơ dài ra.

C. Khi cơ co, tơ cơ mảnh xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ dày làm cho tế bào cơ dài ra.

D. Khi cơ co, tơ cơ mảnh xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ dày làm cho tế bào cơ ngắn lại.

Câu 4. Bắp cơ vân có hình dạng như thế nào ?

A. Hình cầu

B. Hình trụ

C. Hình đĩa

D. Hình thoi

Câu 5. Cơ có hai tính chất cơ bản, đó là

A. co và dãn.

B. gấp và duỗi.

C. phồng và xẹp.

D. kéo và đẩy.

Câu 6. Trong tế bào cơ, tiết cơ là

A. phần tơ cơ nằm trong một tấm Z

B. phần tơ cơ nằm liền sát hai bên một tấm Z.

C. phần tơ cơ nằm giữa hai tấm Z.

D. phần tơ cơ nằm trong một tế bào cơ (sợi cơ).

Câu 7. Cơ sẽ bị duỗi tối đa trong trường hợp nào dưới đây ?

A. Mỏi cơ

B. Liệt cơ

C. Viêm cơ

D. Xơ cơ

Câu 8. Trong cử động gập cánh tay, các cơ ở hai bên cánh tay sẽ

A. co duỗi ngẫu nhiên.

B. co duỗi đối kháng.

C. cùng co.

D. cùng duỗi

Câu 9. Tơ cơ gồm có mấy loại ?

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5

Câu 10. Trong sợi cơ, các loại tơ cơ sắp xếp như thế nào ?

A. Xếp song song và xen kẽ nhau

B. Xếp nối tiếp nhau

C. Xếp chồng gối lên nhau

D. Xếp vuông góc với nhau

Đáp án

1. B2. D3. D4. D5. A
6. C7. B8. B9. C10. A

Bạn đang xem bài viết: Sơ đồ tư duy Sinh học 8 Bài 9 (Lý thuyết + Trắc nghiệm). Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts