Nam SINH NĂM 2000 hợp với tuổi nào nhất ? Tư Vấn Hợp Tuổi
Nam SINH NĂM 2000 hợp với tuổi nào nhất ? Tư Vấn Hợp Tuổi

Với giải bài 2 trang 32 Toán lớp 4 chi tiết trong bài Biểu đồ (tiếp theo) giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 4. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 4 Biểu đồ (tiếp theo)

Bài 2 trang 32 Toán 4:

Số lớp Một của trường Tiểu học Hòa Bình trong bốn năm học như sau:

Năm học 2001 – 2002: 4 lớp

Năm học 2002 – 2003: 3 lớp

Năm học 2003 – 2004: 6 lớp

Năm học 2004 – 2005: 4 lớp

a) Hãy viết tiếp vào chỗ chấm trong biểu đồ dưới đây:

b) Dựa vào biểu đồ trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

– Số lớp Một của năm học 2003 – 2004 nhiều hơn của năm học 2002 – 2003 bao nhiêu lớp?

– Năm học 2002 – 2003 mỗi lớp có 35 học sinh. Hỏi trong năm học đó trường Tiểu học Hòa Bình có bao nhiêu học sinh lớp Một?

– Nếu năm học 2004 – 2005 mỗi lớp Một có 32 học sinh thì số học sinh lớp Một năm hóc 2002 – 2003 ít hơn năm học 2004 – 2005 bao nhiêu học sinh?

Lời giải

a) Điền từ trái sang phải:

– Các đỉnh cột: 4, 6, 4

– Các chân cột: 2002 – 2003, 2004 – 2005

b)

Số lớp Một của năm học 2003- 2004 nhiều hơn của năm học 2002 – 2003 là:

6 – 3 = 3 (lớp)

Số học sinh lớp Một trong năm học 2002 – 2003 của trường Tiểu học Hòa Bình là:

35 x 3 = 105 (học sinh)

Số học sinh lớp Một trong năm học 2004 – 2005 của trường Tiểu học Hòa Bình là:

32 x 4 = 128 (học sinh)

Số học sinh lớp Một năm hoc 2002 – 2003 ít hơn của năm học 2004 – 2005 là:

128 – 105 = 23 (học sinh)

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 4 hay, chi tiết khác:

Bài 1 trang 31 Toán 4: Biểu đồ dưới đây nói về số cây của khối lớp Bốn và khối lớp Năm đã trồng:…

Bạn đang xem bài viết: Số lớp Một của trường Tiểu học Hòa Bình trong bốn năm học như sau. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.