Phát Hiện Vi Khuẩn Ăn Thịt Người Khi Soi Nước Sông Tô Lịch Dưới Kính Hiển Vi!!! Kinh Hoàng Phút Cuối
Phát Hiện Vi Khuẩn Ăn Thịt Người Khi Soi Nước Sông Tô Lịch Dưới Kính Hiển Vi!!! Kinh Hoàng Phút Cuối

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

-tế bào mà chỉ thực vật có và động vật ko có là:

+lục lạp

+vách bào

+màng bào

+không bào

+màng sinh chất

-sinh vật đơn bào là sinh vật chỉ có 1 tế bào

-sinh vật đa bào là sinh vật có từ 2 tế bào trở lên

-sinh vật có 2 cách gọi tên là: vi sinh vật và sinh vật (sống-chết)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

cảm ơn ạ ✿

xin câu trả lời hay nhất ạ làm ơn ạ

rồi ạ

thx ạ

??

là thanks ý ạ =)

vâng ( ゜▽ ゜)♪

1 . Lục lạp , vách bào , màng bào , không bào , màng sinh chất .

2 . Sinh vật đơn bào là sinh vật : Chỉ có 1 tế bào .

Sinh vật đa bào là sinh vật : Có từ 2 tế bào trở lên .

3 . Sinh vật có 2 cách gọi tên là : Vi sinh vật và sinh vật .

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Cho mình 5 sao và 1 cám ơn đựt không ạk=((

Sự kiện

Bạn đang xem bài viết: Style Clipboant Font Faraymph Style 1. Đơn vị cơ sở của sự sống là gì? Nếu cấu tạo chung của nó? 2. Ý nghĩa của sự lớn lên và sinh sản của tế bảo là gi? 3.. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.