20p Lấy gốc toàn bộ hình học lớp 8
20p Lấy gốc toàn bộ hình học lớp 8

Ngày đăng: 13/10/2022, 09:38

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất Trang chủ https //tailieu com/ | Email [email protected] com | https //www facebook com/KhoDeThiTaiLieuCom Giải Toán 8 VNEN Bài 3 Hoạt động khởi động (T[.] Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn Giải Toán VNEN Bài 3: Hoạt động khởi động (Trang 130 Toán VNEN Tập 1) Một mảnh đất gồm hình chữ nhật AGBF, FBCE, CEDH kích thước a = AD, b = BC, x = AF, h = BF (hình 119) Hãy trả lời câu hỏi sau: a) Có thể tính theo x h diện tích phần đất có dạng tam giác ABF hay khơng? b) Có thể tính theo a, b, x h diện tích phần đất có dạng tam giác CED hay khơng? c) Có thể tính theo b h diện tích phần đất có dạng hình chữ nhật BCEF hay khơng? d) Diện tích phần đất có dạng hình thang ABCD tính theo a, b h hay khơng? Lời giải: a) Có thể tính theo x h diện tích phần đất có dạng tam giác ABF sau: Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: [email protected] | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn SABF = AF.BF = x.h (đơn vị diện tích) b) Có thể tính theo a, b, x h diện tích phần đất có dạng tam giác CED sau: SCED = CE.ED = h.(a – b – x) (đơn vị diện tích) c) Có thể tính theo b h diện tích phần đất có dạng hình chữ nhật BCEF sau: SBCEF = BC.CE = b.h (đơn vị diện tích) d) Diện tích phần đất có dạng hình thang ABCD tính theo a, b h sau: Giải Toán VNEN lớp Bài 3: Hoạt động luyện tập Câu (Trang 130 Tốn VNEN Tập 1) Hình sau chụp bàn học mà mặt bàn có hình dạng hình thang cân thiết kế Dựa vào thơng tin cho tính diện tích mặt bàn Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: [email protected] | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn Lời giải: Diện tích mặt bàn là: (1205 + 3245).600 = 1335000 (mm2) Vậy diện tích mặt bàn 1335000 mm2 Câu (Trang 130 Tốn VNEN Tập 1) a) Trên lưới vng, bạn Trung vẽ hình thang hình 123 Em cho biết diện tích hình, chọn vng làm đơn vị diện tích b) Trên lưới vng, bạn Cường vẽ hình 124 Em cho biết diện tích hình, chọn ô vuông làm đơn vị diện tích Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: [email protected] | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn Lời giải: a) S1 = 3.(2 + 5) = 10,5 (đơn vị diện tích); S2 = 4.(2 + 5) = 14 (đơn vị diện tích); S3 = 3.(2 + 5) = 10,5 (đơn vị diện tích); S4 = 5.(2 + 4) = 15 (đơn vị diện tích) b) S1 = 3.4 = 12 (đơn vị diện tích); S2 = 2.5 = 10 (đơn vị diện tích); S3 = 3.2 = (đơn vị diện tích); S4 = 3.4 = 12 (đơn vị diện tích); S5 = 3.2 = (đơn vị diện tích) Câu (Trang 131 Toán VNEN Tập 1) Bạn Bình cho rằng: Đoạn thẳng nối trung điểm hai đáy hình thang chia hình thang thành hai phần có diện tích Theo em, bạn Bình nói hay sai? Vì sao? Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: [email protected] | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn Lời giải: Xét hình thang ABCD có M, N trung điểm hai đáy AB CD Dễ dàng nhận thấy hai hình thang AMND MBCN có diện tích có đáy (AM = MB; DN = NC) có chiều cao h Như vậy, bạn Bình nói Câu (Trang 131 Tốn VNEN Tập 1) Bạn Minh vẽ hình thang ABCD (AB // CD, AB < CD) (hình 125) Gọi E F tương ứng trung điểm AD BC; gọi K I tương ứng hình chiếu vng góc E F đường thẳng CD; gọi G H tương ứng hình chiếu vng góc E F đường thẳng AB Bạn Minh cho hai tam giác vuông EGA EKD nhau; hai tam giác vuông FHB FIC Từ suy ra: SABCD = SGHIK = KI.GK = EF.GK = (AB + CD).GK Theo em, bạn Minh làm hay sai? Vì sao? Có thể xem cách khác để tìm cơng thức tính diện tích hình thang hay khơng? Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: [email protected] | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn Lời giải: Xét ΔEGA vuông G ΔEKD vng K, có: AE = DE (E trung điểm AD) ⇒ ΔEGA = ΔEKD (cạnh huyền – góc nhọn) Chứng minh tương tự, ta có ΔFHB = ΔFIC Như vậy: SABCD = SDEK + SCFI + SABFIKE = SGAE + SFHB + SABFIKE = SGHIK = KI.GK = EF.GK (vì GHIK hình chữ nhật có góc vng) (1) Lại có: EF đường trung bình hình thang ABCD nên EF = (AB + CD) (2) Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: [email protected] | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn Từ (1) (2) ⇒ SABCD = SGHIK = KI.GK = EF.GK = (AB + CD).GK Vậy, bạn Minh làm Có thể xem cách khác để tìm cơng thức tính diện tích hình thang Câu (Trang 131 Toán VNEN Tập 1) Em quan sát hình 126, có IG // FU, FI // GE, GU // IR, IE // GR FE = IG = ER = RU Chứng minh rằng: SFIGE = SIGRE + SIGUR Lời giải: Vì IG // FU nên khoảng cách hai đường thẳng IG FU khơng đổi h Như vậy, hình bình hành FIGE, IGRE IGUR có cạnh FE = ER = RU có chiều có ứng với cạnh nên diện tích chúng Tức SFIGE = SIGRE + SIGUR (đpcm) Câu (Trang 132 Tốn VNEN Tập 1) Cho hình chữ nhật ABCD (hình 127) Qua hai điểm A D vẽ đường thẳng a Hai điểm M, N di động a cho BMNC hình bình hành Chứng minh ABCD BMNC có diện tích Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: [email protected] | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn Lời giải: ABCD hình chữ nhật ⇒ SABCD = CD.BC (chiều dài nhân chiều rộng) BCMN hình bình hành ⇒ SBMNC = BC.CD (một cạnh nhân đường cao tương ứng) Vậy SABCD = SBMNC (đpcm) Câu (Trang 132 Toán VNEN Tập 1) Tính diện tích hình chữ nhật ABCD theo hai cách Lời giải: a) b) Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: [email protected] | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn Giải SGK Toán VNEN Bài 3: Hoạt động vận dụng Câu (Trang 132 Toán VNEN Tập 1) Một mảnh sân có dạng hình chữ nhật với diện tích 140m có chiều rộng 7m Người ta mở rộng sân cách kéo dài phía theo chiều rộng thành 11,5m tạo thành hình thang (hình 128) Diện tích sân sau mở rộng m2? Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: [email protected] | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn Lời giải: Chiều dài mảnh sân trước mở rộng là: 140 : = 20 (m) Diện tích sân sau mở rộng là: (7 + 11,5).20 = 185 (m2) Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: [email protected] | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom … BC.CE = b.h (đơn vị diện tích) d) Diện tích phần đất có dạng hình thang ABCD tính theo a, b h sau: Giải Toán VNEN lớp Bài 3: Hoạt động luyện tập Câu (Trang 130 Toán VNEN Tập 1) Hình sau chụp bàn… (đơn vị diện tích) ; S2 = 2.5 = 10 (đơn vị diện tích) ; S3 = 3.2 = (đơn vị diện tích) ; S4 = 3.4 = 12 (đơn vị diện tích) ; S5 = 3.2 = (đơn vị diện tích) Câu (Trang 131 Tốn VNEN Tập 1) Bạn Bình cho… thang hình 123 Em cho biết diện tích hình, chọn vng làm đơn vị diện tích b) Trên lưới ô vuông, bạn Cường vẽ hình 124 Em cho biết diện tích hình, chọn vng làm đơn vị diện tích Trang chủ: https://tailieu.com/

– Xem thêm –

Xem thêm: Tải Giải Toán lớp 8 VNEN Bài 3: Diện tích hình thang – Diện tích hình bình hành,

Bạn đang xem bài viết: Tải Giải Toán lớp 8 VNEN Bài 3: Diện tích hình thang – Diện tích hình bình hành. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.