Kiểm toán phần hành – Buổi 11 ngày 12/10/2021
Kiểm toán phần hành – Buổi 11 ngày 12/10/2021

Lập và gửi thư xác nhận ngân hàng là thủ tục kiểm toán cần thiết do kiểm toán viên và đơn vị được kiểm toán kết hợp thực hiện nhằm thu thập bằng chứng đáng tin cậy phục vụ quá trình kiểm toán. Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ chia sẻ đến bạn đọc mẫu Thư xác nhận ngân hàng phục vụ kiểm toán.

1. Thư xác nhận ngân hàng là gì?

Để phục vụ cho mục đích kiểm toán. Các công ty có nhu cầu kiểm toán phải thực hiện thủ tục lập và gửi TXN ngân hàng. Thư xác nhận ngân hàng là văn bản xác minh giữa đơn vị với ngân hàng về số dư các tài khoản tiền gửi tại ngân hàng nhằm mục đích xác thực lại tính chính xác của các khoản mục này trên báo cáo tài chính.

2. Phân loại thư xác nhận công nợ

Thư xác nhận ngân hàng bao gồm các loại tài khoản sau:

  • Tài khoản tiền gửi thanh toán
  • Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn
  • Tài khoản đặt cọc
  • Tài khoản đặc biệt
  • Tài khoản tiền vay
  • Các khoản khác

3. Trách nhiệm của các bên liên quan

a. Kiểm toán viên

Do lập thư xác nhận là thủ tục kiểm toán cần thiết để xác minh số dư các khoản trên báo cáo tài chính. Kiểm toán viên cần đảm bảo thực hiện các trách nhiệm trước và sau thủ tục lập thư xác nhận.

Trước lập thư: thiết kế mẫu thư tương ứng từng trường hợp cần thu thập thông tin. Đảm bảo xác nhận lại dữ liệu lần cuối trên thư xác nhận với đơn vị được kiểm toán trước khi gửi.

b. Đơn vị được kiểm toán

Phối hợp với các công việc của Kiểm toán viên. Cung cấp dữ liệu chính xác phục vụ thủ tục lập thư xác nhận. Đảm bảo gửi thư xác nhận theo yêu cầu của Kiểm toán viên. Trường hợp do điều kiện chủ quan không gửi thư xác nhận. Đơn vị được kiểm toán cần trình bày rõ lý do cho Kiểm toán viên.

Chú ý: đơn vị được kiểm toán cần đảm bảo tuân thủ không tác động chi phối đến quyết định của các bên nhận thư xác nhận, làm ảnh hưởng đến đánh giá của Kiểm toán viên.

c. Bên nhận thư xác nhận

Xem xét lại tính đúng đắn của số liệu trên thư xác nhận (đối với thư không trống) và hoàn thành các thông tin cần thiết trên thư (đối với thư trống), đồng thời gửi trực tiếp cho Kiểm toán viên theo thời hạn quy định.

Căn cứ trên các thông tin khai trên thư xác nhận, ngân hàng có trách nhiệm xác nhận lại số dư các khoản tiền gửi nếu có chênh lệch giữa hai bên, sau khi xác nhận gửi lại đơn vị kiểm toán theo địa chỉ đã cung cấp.

Mời bạn đọc tải về mẫu Thư xác nhận ngân hàng TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về mẫu thư xác nhận giao dịch và số dư với bên liên quan

Tải về mẫu thư xác nhận thu nhập mẫu số 20/TXN-TNCN

Tải về miễn phí mẫu Thư xác nhận công nợ phục vụ kiểm toán

Tải về miễn phí mẫu công văn giải trình với Cơ quan Thuế

Bạn đang xem bài viết: Tải về mẫu Thư xác nhận ngân hàng phục vụ kiểm toán. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.