Khám phá loạt địa điểm thú vị tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM
Khám phá loạt địa điểm thú vị tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM

CÁC CHUYÊN NGÀNH

Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được thành lập vào năm 2006 là Tạp chí đa ngành, chỉ xuất bản bản in bằng ngôn ngữ tiếng Việt. Năm 2011, Tạp chí xuất bản bằng hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt riêng biệt. Hiện nay, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh có sáu Tạp chí chuyên ngành, bao gồm ba chuyên ngành tiếng Anh và ba chuyên ngành tiếng Việt khác nhau, xuất bản cả bản in và bản điện tử.

Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là Tạp chí học thuật, có phản biện kín hai chiều. Tạp chí là nơi công bố, đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong các lĩnh vực nghiên cứu thuộc phạm vi của Tạp chí. Tạp chí hoạt động và phát triển theo hướng hội nhập và tham gia kết nối với hệ thống dữ liệu quốc gia và quốc tế.

Các bài báo khoa học được công bố trên cả hai bản in và bản điện tử của Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là công trình nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh thuộc các lĩnh vực: khoa học xã hội, kinh tế và quản trị kinh doanh, kỹ thuật và công nghệ. Tạp chí khuyến khích: Các công trình nghiên cứu dựa trên việc sử dụng các phương pháp, công nghệ & kỹ thuật mới; Các kết quả nghiên cứu có tác động lớn đến các địa phương, quốc gia, quốc tế; Các nghiên cứu có tính đặc thù về điều kiện kinh tế xã hội & cơ chế quản lý; các lĩnh vực ít được nghiên cứu.

ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION

ISSN: 2734-9314

e-ISSN: 2734-9586

KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

ISSN: 2734-9306

e-ISSN: 2734-9578

ENGINEERING AND TECHNOLOGY

ISSN: 2734-9330

e-ISSN: 2734-9608

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

ISSN: 2734-9322

e-ISSN: 2734-9594

SOCIAL SCIENCES

ISSN: 2734-9357

e-ISSN: 2734-9624

KHOA HỌC XÃ HỘI

ISSN: 2734-9349

e-ISSN: 2734-9616

KỶ YẾU (PROCEEDINGS)

ISSN: 1859-3453

ADVANCES IN COMPUTATIONAL STRUCTURES

Bạn đang xem bài viết: Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.