Cựu Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai bị bắt #shorts
Cựu Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai bị bắt #shorts

Thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An Về việc Xét thưởng các công trình sáng tạo KH&CN Nghệ An năm 2023

Hoàng Anh

6/2/2023

Ngày 06/01/2023, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An có Thông báo số 06/TB-SKHCN về việc Xét thưởng các công trình sáng tạo KH&CN Nghệ An năm 2023.

Thực hiện Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh Nghệ An Ban hành Quy định về việc xét thưởng công trình sáng tạo Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức xét thưởng cho các công trình sáng tạo được tạo ra từ năm 2021 đến năm 2023. Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Vinh; các tổ chức, hội doanh nghiệp…, các tổ chức, cá nhân có các công trình sáng tạo Khoa học và Công nghệ đăng ký tham gia xét thưởng.

(Thông tin chi tiết tại Văn bản kèm theo)


Bạn đang xem bài viết: Thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An Về việc Xét thưởng các công trình sáng tạo KH&CN Nghệ An năm 2023. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.