Tiện ích excel, bổ sung hàng loạt bổ trợ mới trong excel

[Excel – Hàm ngày tháng] Cách dùng hàm Day, Month, Year trong excel
[Excel – Hàm ngày tháng] Cách dùng hàm Day, Month, Year trong excel

Thư Viện Công Thức

Trong thực tế, bạn thường phải nhập các công thức và hàm giống nhau trong các báo cáo và tính toán điển hình trong Excel. Thư viện Công thức cho phép bạn nhập một mẫu công thức một lần và sau đó sử dụng lại nó trong tương lai để nhập lại trong các phép tính. Theo mặc định, nó chứa hơn 100 công thức phức tạp được tạo sẵn và các hàm VBA-EXCEL tùy chỉnh từ các danh mục khác nhau:

  • Nút Sửa công thức ở đầu cửa sổ cho phép bạn chỉnh sửa bất kỳ công thức nào đã chọn, các đối số và mô tả của nó bằng cách sử dụng hộp thoại (chỉ sửa được công thức do bạn lập).
  • Nút Thêm công thức cho phép bạn thêm công thức của riêng mình vào danh sách và lưu nó để sử dụng trong tương lai:

Tối đa 7 đối số được hỗ trợ cho mỗi hàm. Nếu bạn cần nhập công thức đã tạo dưới dạng công thức mảng (bằng Ctrl + Shift + Enter ), thì hãy bật hộp kiểm {công thức mảng} ở góc trên bên phải.

=> Điều này có thể làm hỏng dữ liệu của tôi không?

không

Bạn đang xem bài viết: Tiện ích excel, bổ sung hàng loạt bổ trợ mới trong excel. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts