Tiếng Anh lớp 3 Global Success Unit 16 Lesson 3

HỌC TIẾNG ANH LỚP 4 – Unit 16. Let’s go to the bookshop – Lesson 3 – Thaki English
HỌC TIẾNG ANH LỚP 4 – Unit 16. Let’s go to the bookshop – Lesson 3 – Thaki English

Tiếng Anh lớp 3 Global Success Unit 16 Lesson 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 16 Lesson 3 sách Global Success

Hướng dẫn học Tiếng Anh lớp 3 Global Success Unit 16 Lesson 3 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 3 chương trình mới theo từng Unit năm 2022 – 2023 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Học tiếng Anh lớp 3 Unit 16 bao gồm lời giải chi tiết và file nghe mp3 từng bài tập. Mời các em tham khảo.

Tiếng Anh lớp 3 Global Success Unit 16 Lesson 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Listen and repeat

(Nghe và lặp lại)

Bài nghe

2. Listen and circle

(Nghe và khoanh tròn)

Bài nghe

Gợi ý đáp án

1. b

2. a

Nội dung bài nghe

1. How many goldfish do you have?

2. Do you have any dogs?

3. Let’s chant

(Hãy đọc theo nhịp)

Bài nghe

4. Read and complete

(Đọc và hoàn thành)

Gợi ý đáp án

1. many

2. have

3. and

4. do

5. Let’s write

(Hãy viết)

Gợi ý đáp án

My name is Linh. I love pets. I have a cat.

It is big. I have a dog. It is cute

Do you have any pets?

6. Project

(Dự án)

Hướng dẫn chơi

Đưa ra những bức tranh có hình thú cưng của bạn, làm 1 cuộc triển lãm về thú cưng. Nói cho nhau nghe về thú cưng của mỗi người.

Xem tiếp: Tiếng Anh lớp 3 Unit 17 Lesson 1 sách Global Success MỚI

Trên đây là Hướng dẫn soạn Tiếng Anh lớp 3 Unit 16 Lesson 3 sách Global Success. Ngoài ra, VnDoc.com đã cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập lớp 3 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, … Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Bạn đang xem bài viết: Tiếng Anh lớp 3 Global Success Unit 16 Lesson 3. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts