HỌC TIẾNG ANH LỚP 5 – Unit 3 – Lesson 1 (Part 1) – Cô Hương – Thaki English
HỌC TIẾNG ANH LỚP 5 – Unit 3 – Lesson 1 (Part 1) – Cô Hương – Thaki English

Với giải Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson Three trang 24 sách Chân trời sáng tạo giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh lớp 3 Unit 3. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson Three trang 24

Tiếng anh lớp 3 trang 24 Bài 1: Listen and point. Repeat

(Nghe và chỉ. Lặp lại.)

Here are more people in my family.

(Đây là những người trong gia đình tôi.)

aunt: dì, cô

uncle: chú, cậu

cousin: anh chị em họ

Tiếng anh lớp 3 trang 24 Bài 2: Listen and sing.

(Nghe và hát.)

My family! (Gia đình của tôi!)

This is me with my family. (Đây là tôi cùng với gia đình mình.)

This is my family. (Đây là gia đình tôi.)

Look at my cousin, my aunt, (Nhìn họ hàng của tôi, cô của tôi,)

My uncle, and me. (Chú của tôi và tôi.)

Her dress is green. (Đầm của cô ấy màu xanh lá.)

His pants are brown. (Đầm của cô ấy màu xanh lá.)

And this is me. (Và đây là tôi.)

My T-shirt is white and blue. (Áo sơ mi của tôi màu trắng và xanh.)

My family, my family, (Gia đình của tôi, gia đình của tôi,)

This is me with my family. (Đây là tôi cùng với gia đình mình.)

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson One trang 22

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson Two trang 23

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson Four trang 25

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson Five trang 26

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson Six trang 27

Xem thêm các bài giải SGK Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

100k/1 bộ)
100k/1 bộ đề bất kì)
200k/1 bộ bất kì)

Bạn đang xem bài viết: Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson Three trang 24. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.