Luyện tập tiết 71 – Chương 2: giải bài 1,2,3,4 trang 72 SGK Toán 5.

– Củng cố quy tắc, kỹ năng thực hiện chia một số thập phân cho một số thập phân.

– Luyện tìm thành phần chưa biết trong phép tính.

– Giải bài toán có sử dụng phép chia 1 STP cho 1 STP.

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 17,55 : 3,9;

b) 0,603 : 0,09;

c) 0,3068 : 0,26;

d) 98,156 : 4,63.

Đáp án:

a) 17,55 : 3,9 = 4,5

b) 0,603 : 0,09 = 6,7

c) 0,3068 : 0,26= 118

Advertisements (Quảng cáo)

d) 98,156 : 4,63= 21,2

Bài 2 Tìm x:

a) x x 1,8 = 72

x = 72 : 1,8

x = 40

b) x x 0,34 = 1,19 x 1,02

x x 0,34 = 1,2138

x = 1,2138 : 0,34

x = 3,57

c) x x 1,36 = 4,76 x 4,08

x x 1,36 = 19,4208

x = 19,4208 : 1,36

x = 14,28.

Bài 3 trang 72: Biết 5,2l dầu cân nặng 3,952kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu chúng cân nặng 5,32kg?

1l dầu hỏa nặng: 3,952 : 5,2 = 0,76 (kg)

5,32kg dầu hỏa gồm có: 5,32 : 0,76 = 7 (l)

Đáp số:7l dầu hỏa.

Bài 4. Tìm số dư của phép chia 218 : 3,7 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương.

Ta thực hiện phép chia như dưới đây

Sẽ đươc 58,91 và Số dư 33.

Bài làm thêm – Các em tham khảo dưới đây:

Bài 3 – VBT: Một mảnh vườn HCN có diện-tích 161,5m2, chiều rộng 9,5m. Tính chu vi mảnh đất đó.

Chiều dài mảnh đất HCN : 161,5 : 9,5 = 17 (m)

Chu vi mảnh đất HCN : (17 + 9,5) X 2 = 53 (m)

Vở bài tập bài 1,2

Kết quả của bài tập số 4 là: 2,9398

Bạn đang xem bài viết: Tiết 71 Toán 5 Luyện tập – Bài 1,2,3,4 trang 72. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.