TOÁN LỚP 4 – LUYỆN TẬP TRANG 28 SGK
TOÁN LỚP 4 – LUYỆN TẬP TRANG 28 SGK

Giải bài Biểu đồ

Trong bài này các con sẽ học về Biểu đồ. Tech12h hi vọng những hướng dẫn, gợi ý giải bài tập dưới đây sẽ giúp các con nắm chắc lí thuyết và có thể tự ôn tập tại nhà.

Giải bài Biểu đồ

A. Lý thuyết

Biểu đồ: Hình vẽ biểu diễn các số liệu, thường là các số liệu địa lý, dùng để so sánh, nhận ra sự khác biệt hoặc quá trình tăng trưởng.

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 1: Trang 29 – SGK Toán 4:

Biểu đồ dưới đây nói về các môn thể thao mà khối lớp Bốn tham gia:

Nhìn vào biểu đồ hãy trả lời câu hỏi sau:

a) Những lớp nào được nêu tên trong biểu đồ?

b) Khối lớp Bốn tham gia mấy môn thể thao, gồm những môn nào?

c) Môn bơi có mấy lớp tham gia, là những lớp nào?

d) Môn nào ít lớp tham gia nhất?

e) Hai lớp 4B và 4C tham gia tất cả là mấy môn? Hai lớp đó cùng tham gia những môn thể thao nào?

Câu 2: Trang 29 – SGK Toán 4:

Biểu đồ bên dưới nói về số thóc gia đình bác Hà đã thu hoạch trong ba năm: 2000, 2001, 2002.

Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi dưới đây:

a) Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được mấy tấn thóc?

b) Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được nhiều hơn năm 2000 là bao nhiêu tạ thóc?

c) Cả 3 năm gia đình bác Hà thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc? Năm nào thu hoạch được nhiều nhất? Năm nào thu hoạch được ít nhất?

Bạn đang xem bài viết: Toán 4 trang 28 – Tech12h. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.