Toán lớp 3 trang 167 Luyện tập (Phần 1)

Toán Lớp 3 – Trang 167 – 168 – LUYỆN TẬP
Toán Lớp 3 – Trang 167 – 168 – LUYỆN TẬP

Với giải bài tập Toán lớp 3 trang 167 Luyện tập (Phần 1) hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán lớp 3. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 3 Luyện tập (Phần 1)

Bài 1 trang 167 SGK Toán 3: Có 18 cái đĩa xếp đều vào 8 hộp. Hỏi 30 cái đĩa thì xếp được vào mấy hộp như thế?

Lời giải

Số đĩa trong mỗi hộp là:

48 : 8 = 6 (đĩa)

Số hộp để xếp hết 30 cái đĩa là:

30 : 6 = 5 (hộp)

Đáp số: 5 hộp

Bài 2 trang 167 SGK Toán 3: Có 45 học sinh xếp thành 9 hàng đều nhau. Hỏi có 60 học sinh thì xếp thành bao nhiêu hàng như thế?

Lời giải

Mỗi hàng có số học sinh là:

45 : 9 = 5 (học sinh)

60 học sinh xếp thành số hàng là:

60 : 5 = 12 (hàng)

Đáp số: 12 hàng

Bài 3 trang 167 SGK Toán 3: Mỗi ô vuông là giá trị của biểu thức nào?

Lời giải

Tính giá trị các biểu thức:

56 : 7 : 2 = 8 : 2 = 4

36 : 3 × 3 = 12 × 3 = 36

4 × 8 : 4 = 32 : 4 = 8

48 : 8 × 2 = 6 × 2 = 12

48 : 8 : 2 = 6 : 2 = 3

Kết luận:

4 là giá trị của biểu thức 56 : 7 : 2.

36 là giá trị của biểu thức 36 : 3 × 3.

Bạn đang xem bài viết: Toán lớp 3 trang 167 Luyện tập (Phần 1). Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts