Toán lớp 4 trang 69, 70

Toán lớp 5 – trang 70 – Chia một số tự nhiên cho một số thập phân – Cô Nguyễn Anh (HAY NHẤT)
Toán lớp 5 – trang 70 – Chia một số tự nhiên cho một số thập phân – Cô Nguyễn Anh (HAY NHẤT)

Toán lớp 4: Luyện tập trang 69 Giải bài tập Toán lớp 4 trang 69, 70

Giải Toán lớp 4: Luyện tập giúp các em học sinh lớp 4 xem đáp án, cùng hướng dẫn giải chi tiết 5 bài tập trong SGK Toán 4 trang 69, 70. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức, rèn kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Luyện tập trang 69 của Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên, hình học. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải bài tập Toán 4 bài Luyện tập trang 69

Đáp án Toán 4 trang 69, 70

Bài 1: a) 1462; b) 16692; c) 47311

Bài 2: 234; 2340; 1794; 17940

Bài 3: 108000 lần

Bài 4: 166600 đồng

Bài 5: 570 học sinh

Hướng dẫn giải bài tập Toán 4 trang 69, 70

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

a) 17 × 86

b) 428 × 39

c) 2057 × 23

Hướng dẫn:

Đặt tính thẳng hàng và thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Gợi ý đáp án:

Bài 2

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

m33023230
m × 78

Hướng dẫn:

Ta thực hiện phép tính nhân và viết kết quả vào ô trống.

Gợi ý đáp án:

Nếu m = 3 thì m × 78 = 3 × 78 = 234 ;

Nếu m = 30 thì m × 78 = 30 × 78 = 2340 ;

Nếu m = 23 thì m × 78 = 23 × 78 = 1794 ;

Nếu m = 230 thì m × 78 = 230 × 78 = 17940 ;

Ta có bảng kết quả như sau:

m33023230
m × 782342340179417940

Bài 3

Tim người khỏe mạnh bình thường mỗi phút đập khoảng 75 lần. Hãy tính số lần đập của tim người đó trong 24 giờ.

Hướng dẫn:

Để tính số lần đập tim của người đó trong 24 giờ, ta thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Tính số phút trong 24 giờ (1 giờ = 60 phút)
 • Bước 2: Tính số lần đập tim trong 24 giờ.

Gợi ý đáp án:

Trong 1 giờ tim người đó đập số lần là:

75 × 60 = 4500 (lần)

Trong 24 giờ tim người đó đập số lần là:

4500 × 24 = 108000 (lần)

Đáp án: 108000 lần

Bài 4

Một cửa hàng bán 13 kg đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam và 18 kg đường loại 5500 đồng một ki-lô -gam. Hỏi khi bán hết hai loại đường trên cửa hàng đó thu được tất cả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn:

Để giải được bài toán, ta thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Tính giá tiền của 13kg đường loại 5200 đồng.
 • Bước 2: Tính giá tiền của 18kg đường loại 5500 đồng.
 • Bước 3: Tính tổng số tiền thu được.

Gợi ý đáp án:

Số tiền bán 13 kg đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam là:

5200 × 13 = 67600 (đồng)

Số tiền bán 18 kg đường loại 5500 đồng một ki-lô-gam là:

5500 × 18 = 99000 (đồng)

Số tiền cửa hàng thu được tất cả là:

67600 + 99000 = 166600 (đồng)

Đáp án: 166600 đồng

Bài 5

Một trường học có 18 lớp, trong đó có 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh và 6 lớp, mỗi lớp có 35 học sinh. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Hướng dẫn:

Để giải được bài toán, ta thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Tính số học sinh của 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh.
 • Bước 2: Tính số học sinh của 6 lớp, mỗi lớp có 35 học sinh.
 • Bước 3: Tính tổng số học sinh của trường đó.

Gợi ý đáp án:

Số học sinh của 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh là:

30 × 12 = 360 (học sinh)

Số học sinh của 6 lớp, mỗi lớp có 35 học sinh là:

35 × 6 = 210 (học sinh)

Tổng số học sinh của trường là:

360 + 210 = 570 (học sinh)

Đáp án: 570 học sinh.

 • Lượt tải: 31
 • Lượt xem: 3.390
 • Dung lượng: 113,8 KB

Bạn đang xem bài viết: Toán lớp 4 trang 69, 70. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts