Toán 5 bài 1: ôn tập khái niệm về phân số
Toán 5 bài 1: ôn tập khái niệm về phân số

Toán lớp 5 | Giải Toán lớp 5 (hay nhất, chi tiết) | Giải sgk Toán 5

Với lời giải Toán lớp 5 cả năm hay nhất, chi tiết như là cuốn để học tốt Toán 5 sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập sgk Toán 5 từ đó học tốt môn Toán lớp 5.

Giải Toán lớp 5 (hay, chi tiết)

Giải bài tập Toán lớp 5 Học kì 1

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

 • Ôn tập: Khái niệm về phân số
 • Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
 • Ôn tập: So sánh hai phân số
 • Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)
 • Phân số thập phân
 • Luyện tập (trang 9)
 • Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
 • Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
 • Hỗn số
 • Hỗn số (tiếp theo)
 • Luyện tập (trang 14)
 • Luyện tập chung (trang 15)
 • Luyện tập chung (trang 15, 16)
 • Luyện tập chung (trang 16, 17)
 • Ôn tập về giải toán
 • Ôn tập và bổ sung về giải toán
 • Luyện tập (trang 19, 20)
 • Ôn tập và bổ sung về giải toán tiếp theo
 • Luyện tập (trang 21)
 • Luyện tập chung (trang 22)
 • Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài
 • Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng
 • Luyện tập (trang 24, 25)
 • Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
 • Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
 • Luyện tập (trang 28, 29)
 • Héc-ta
 • Luyện tập (trang 30)
 • Luyện tập chung (trang 31)
 • Luyện tập chung (trang 31, 32)
 • Luyện tập chung (trang 32)

Chương 2: Số thập phân. Các phép toán với số thập phân

I – Số thập phân

II – Các phép tính với số thập phân

1. Phép cộng

2. Phép trừ

4. Phép chia

 • Chia một số thập phân với một số tự nhiên
 • Luyện tập (trang 64, 65)
 • Chia một số thập phân với 10, 100, 1000, …
 • Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
 • Luyện tập (trang 68)
 • Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
 • Luyện tập (trang 70)
 • Chia một số thập phân cho một số thập phân
 • Luyện tập (trang 72)
 • Luyện tập chung (trang 72)
 • Luyện tập chung (trang 73)
 • Tỉ số phần trăm
 • Giải toán về tỉ số phần trăm
 • Luyện tập (trang 76)
 • Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo trang 76
 • Luyện tập (trang 77)
 • Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo trang 78
 • Luyện tập (trang 79)
 • Luyện tập chung (trang 79, 80)
 • Luyện tập chung (trang 80)
 • Giới thiệu máy tính bỏ túi
 • Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

Giải bài tập Toán lớp 5 Học kì 2

Chương 3: Hình học

 • Hình tam giác
 • Diện tích hình tam giác
 • Luyện tập (trang 88, 89)
 • Luyện tập chung (trang 89, 90)
 • Hình thang
 • Diện tích hình thang
 • Luyện tập (trang 94)
 • Luyện tập chung (trang 95)
 • Hình tròn. Đường tròn
 • Chu vi hình tròn
 • Luyện tập (trang 99)
 • Diện tích hình tròn
 • Luyện tập (trang 100)
 • Luyện tập chung (trang 100, 101)
 • Giới thiệu biểu đồ hình quạt
 • Luyện tập về tính diện tích
 • Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)
 • Luyện tập chung (trang 106)
 • Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
 • Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
 • Luyện tập (trang 110)
 • Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
 • Luyện tập (trang 112)
 • Luyện tập chung (trang 113, 114)
 • Thể tích của một hình
 • Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối
 • Mét khối
 • Luyện tập (trang 119)
 • Thể tích hình hộp chữ nhật
 • Thể tích hình lập phương
 • Luyện tập chung (trang 123)
 • Luyện tập chung (trang 124, 125)
 • Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
 • Luyện tập chung (trang 127)
 • Luyện tập chung (trang 128)

Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều

I – Số đo thời gian

Chương 5: Ôn tập

I – Ôn tập về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng

 • Ôn tập về số tự nhiên
 • Ôn tập về phân số
 • Ôn tập về phân số (tiếp theo)
 • Ôn tập về số thập phân
 • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)
 • Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
 • Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)
 • Ôn tập về đo diện tích
 • Ôn tập về đo thể tích
 • Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)
 • Ôn tập về đo thời gian

II – Ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên, phân số, số thập phân

III – Ôn tập về hình học

IV – Ôn tập về giải toán

 • Một số dạng bài toán đã học
 • Luyện tập (trang 171)
 • Luyện tập (trang 171, 172)
 • Luyện tập (trang 172)
 • Ôn tập về biểu đồ
 • Luyện tập chung (trang 175)
 • Luyện tập chung (trang 176)
 • Luyện tập chung (trang 176, 177)
 • Luyện tập chung (trang 177, 178)
 • Luyện tập chung (trang 178, 179)
 • Luyện tập chung (trang 179, 180)

Videos Giải Toán lớp 5 – Cô Nguyễn Anh (Giáo viên VietJack)

Bài giảng Toán lớp 5 – Cô Phan Giang (Giáo viên VietJack)

Học tốt Toán lớp 5

Tài liệu tham khảo Toán 5 gồm lý thuyết, bài tập ôn luyện theo tuần, bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học và bộ đề thi Toán 5 giúp học sinh ôn tập đạt điểm cao trong bài thi Toán 5.

Xem thêm tài liệu học tốt lớp 5 các môn học hay nhất, chi tiết khác:

 • Soạn Tiếng Việt lớp 5
 • 500 bài văn hay lớp 5 (năm 2021 mới)
 • Văn mẫu lớp 5
 • Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5
 • Bộ đề thi Tiếng Việt lớp 5 (có đáp án)
 • Bộ đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt (có đáp án)
 • Bộ đề ôn hè, đề thi khảo sát đầu năm
 • Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5
 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 có đáp án
 • Các dạng Toán ôn thi vào lớp 6 chọn lọc
 • Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh 5 có đáp án
 • Tài liệu Tiếng Việt Tiểu học
 • Giải bài tập sgk Tiếng Anh 5 mới
 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 5 mới
 • Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 5 (có đáp án)
 • Bộ đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh (có đáp án)
 • Giải bài tập Khoa học lớp 5
 • Giải bài tập sgk Lịch Sử lớp 5
 • Giải bài tập Địa Lí lớp 5
 • Bộ đề thi Lịch Sử & Địa Lí lớp 5 (có đáp án)
 • Giải bài tập Đạo Đức lớp 5
 • Giải vở bài tập Đạo Đức lớp 5
 • Bộ đề thi Đạo Đức lớp 5 (có đáp án)
 • Giải bài tập sgk Tin học lớp 5
 • Giải sách bài tập Tin học lớp 5 (Bài tập Cùng học Tin học 5)
 • Bộ đề thi Tin học lớp 5 (có đáp án)
 • Giáo án Toán lớp 5 chuẩn

Tài liệu học tốt chương trình sách giáo khoa lớp 5 VNEN:

Bạn đang xem bài viết: Toán lớp 5 | Giải Toán lớp 5 (hay nhất, chi tiết) | Giải sgk Toán 5. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.