Giải bài: Ôn tập về đo thể tích trang 155 – SGK Toán 5
Giải bài: Ôn tập về đo thể tích trang 155 – SGK Toán 5


Toán lớp 5 trang 155 Ôn tập về đo thể tích>

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: b) Trong các đơn vị đo thể tích: – Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền ? – Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền ?

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán – Văn – Anh

Bài 1

Video hướng dẫn giải

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

b) Trong các đơn vị đo thể tích:

– Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền ?

– Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền ?

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết đã học về các đơn vị đo thể tích.

Lời giải chi tiết:

a)

b)

– Đơn vị lớn gấp \(1000\) lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

– Đơn vị bé bằng \(\dfrac{1}{1000}\) đơn vị lớn hơn tiếp liền.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Viết các số thích hợp vào chỗ chấm:

1m3 = … dm3 1dm3 = …cm3

7,268m3 = … dm3 4,351dm3 = ….cm3

0,5m3 = … dm3 0,2dm3 = …cm3

3m3 2dm3 = … dm3 1dm3 9cm3 = …cm3

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất: Trong các đơn vị đo thể tích:

– Đơn vị lớn gấp \(1000\) lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

– Đơn vị bé bằng \(\dfrac{1}{1000}\) đơn vị lớn hơn tiếp liền.

Lời giải chi tiết:

1m3= 1000dm3 1dm3 = 1000cm3

7,268m3 = 7268dm3 4,351dm3 = 4351cm3

0,5m3 = 500dm3 0,2dm3 = 200cm3

3m3 2dm3 = 3002dm3 1dm3 9cm3 = 1009cm3

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là mét khối:

6m3 272dm3 ; 2105dm3 ; 3m3 82dm3 .

b) Có đơn vị đo là đề-xi-mét khối:

8dm3 439cm3 ; 3670cm3 ; 5dm3 77cm3.

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất: Trong các đơn vị đo thể tích:

– Đơn vị lớn gấp \(1000\) lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

– Đơn vị bé bằng \(\dfrac{1}{1000}\) đơn vị lớn hơn tiếp liền.

Lời giải chi tiết:

a) 6m3 272dm3 = 6,272m3 ;

2105dm3 = 2,105m3 ;

3m3 82dm3 = 3,082m3

b) 8dm3 439cm3 = 8,439dm3;

3670cm3 = 3,670dm3 = 3,67dm3 ;

5dm3 77cm3 = 5,077dm3.

  • Toán lớp 5 trang 155, 156 Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)
  • Toán lớp 5 trang 156, 157 Ôn tập về đo thời gian
  • Toán lớp 5 trang 158, 159 Phép cộng
  • Toán lớp 5 trang 159, 160 Phép trừ
  • Toán lớp 5 trang 160, 161 Luyện tập

>> Xem thêm

Bạn đang xem bài viết: Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.