Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 35 có đáp án năm 2021 (phần 2)

Khoa Học Tự Nhiên 7 Bài 35 Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sinh Trưởng Trang 159 – 163 Chân Trời Sáng Tạo
Khoa Học Tự Nhiên 7 Bài 35 Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sinh Trưởng Trang 159 – 163 Chân Trời Sáng Tạo

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 35 có đáp án năm 2021 (phần 2)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 35 có đáp án năm 2021 (phần 2)

Với bộ Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 35 có đáp án năm 2021 (phần 2) sẽ giúp học sinh hệ thống lại kiến thức bài học và ôn luyện để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Sinh học lớp 7.

Câu 1: Phát biểu nào sau đây về ếch đồng là sai?

A. Là động vật biến nhiệt.

B. Thường ẩn mình trong hang vào mùa đông.

C. Thường bắt gặp được ở những nơi khô cằn.

D. Thường kiếm mồi vào ban đêm

Lời giải

Ếch sống nơi ẩm ướt (vừa ở nước vừa ở cạn); thường đi kiếm mồi vào ban đêm; có hiện tượng trú đông; là động vật biến nhiệt.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 2: Động vật biến nhiệt?

A. Nhiệt độ cơ thể không ổn định, luôn thay đổi theo nhiệt độ môi trường

B. Nhiệt độ cơ thể ổn định, không bị ảnh hưởng bởi môi trường

C. Động vật có thể tự thay đổi nhiệt độ cơ thể theo ý muốn

D. Động vật làm biến đổi nhiệt độ của môi trường.

Lời giải

Động vật biến nhiệt là loài có nhiệt độ cơ thể không ổn định, luôn thay đổi theo nhiệt độ môi trường.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3: Hiện tượng ếch đồng quanh quẩn bên bờ nước có ý nghĩa gì?

A. Giúp chúng dễ săn mồi.

B. Giúp lẩn trốn kể thù.

C. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc hô hấp qua da.

D. Giúp chúng có điều kiện để bảo vệ trứng và con non.

Lời giải

Hiện tượng ếch đồng quanh quẩn bên bờ nước giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc hô hấp qua da.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4: Vì sao vào mùa đông chúng ta lại ít nhìn thấy ếch?

A. Do ếch trú đông.

B. Do ếch di cư đến vùng ấm hơn.

C. Do ếch bị chết nhiều vì nhiệt độ lạnh.

D. Cả ba nguyên nhân trên

Lời giải

Mùa đông chúng ta lại ít nhìn thấy ếch vì ếch đã trú đông.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5: Ếch có đặc điểm cấu tạo ngoài

A. thích nghi với đời sống dưới nước.

B. thích nghi với đời sống trên cạn.

C. thích nghi với đời sống vừa dưới nước vừa trên cạn.

D. thích nghi với đời sống kí sinh

Lời giải

Ếch có đặc điểm cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống vừa dưới nước vừa trên cạn.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6: Ở ếch đồng, đặc điểm nào dưới đây giúp chúng thích nghi với đời sống trên cạn?

A. Mắt và các lỗ mũi nằm ở mặt bụng.

B. Mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra, tai có màng nhĩ, mũi thông với khoang miệng.

C. Các chi sau có mang căng giữa các ngón.

D. Bộ xương tiêu giảm một số xương như xương sườn.

Lời giải

Ở ếch đồng, đặc điểm: Da trần phủ chất nhày và ẩm, dễ thấm khí, thở bằng; chi năm phần có ngón chia đốt linh hoạt; mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra, tai có màng nhĩ, mũi thông khoang giúp chúng thích nghi với đời sống trên cạn

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7: Ở ếch đồng, đặc điểm nào dưới đây giúp chúng thích nghi với đời sống dưới nước?

A. Các chi sau có màng căng giữa các ngón.

B. Đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành 1 khối thuôn nhọn về phía trước.

C. Mắt và các lỗ mũi nằm ở vị trí cao trên đầu.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Lời giải

Ở ếch đồng, đặc điểm: Đầu đẹp nhọn, khớp với thân thành một khối thuôn nhọn về phía trước rẽ nước khi bơi; mắt và lỗ mũi nằm ở vị trí cao trên đầu; da tiết chất nhày làm giảm ma sát, dễ thấm khí; chi sau có màng bơi giúp chúng thích nghi với đời sống dưới nước.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8: Ếch có kiểu di chuyển

A. Bật nhảy.

B. Bơi.

C. Bật nhảy và bơi.

D. Bật nhảy và bò bình thường

Lời giải

Ở cạn: di chuyển nhờ 4 chi kiểu bật nhảy. Ở nước: di chuyển nhờ màng ở chân để bơi

Đáp án cần chọn là: C

Câu 9: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sinh sản của ếch đồng?

A. Ếch đồng đực có cơ quan giao phối, thụ tinh ngoài.

B. Ếch đồng đực không có cơ quan giao phối, thụ tinh trong.

C. Ếch đồng cái đẻ trứng, trứng được thụ tinh ngoài.

D. Ếch đồng cái đẻ con, ếch đồng đực không có cơ quan giao phối.

Lời giải

Ếch cái đẻ trứng, ếch đực ngồi trên tưới tinh; trứng được thụ tinh ngoài

Đáp án cần chọn là: C

Câu 10: Phát biểu nào sau đây về ếch đồng là đúng?

A. Phát triển không qua biến thái.

B. Sinh sản mạnh vào mùa đông.

C. Đẻ trứng ở nơi khô ráo, trứng có vỏ đá vôi.

D. Đẻ trứng và thụ tinh ngoài.

Lời giải

Ếch cái đẻ trứng, ếch đực ngồi trên tưới tinh

Đáp án cần chọn là: D

Bạn đang xem bài viết: Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 35 có đáp án năm 2021 (phần 2). Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts