Trường ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên): Trao bằng cho hơn 300 tân tiến sĩ, thạc sĩ

Tại buá»i lá» , Nhà trÆ°á»ng Äã trao bằng cho 16 tân tiến sÄ©, 300 tân thạc sÄ© (trong Äó có 06 há»c viên Äến từ nÆ°á»c bạn Là o).

Chúc mừng các tân tiến sÄ©, thạc sÄ© Äược nháºn bằng, PGS.TS Mai Xuân TrÆ°á»ng, Hiá»u trÆ°á»ng nhà trÆ°á»ng nhấn mạnh: âViá»c có tấm bằng tiến sÄ©, thạc sÄ© là Äiá»u kiá»n thuáºn lợi Äá» có má»t cÃŽng viá»c, má»t tÆ°Æ¡ng lai tá»t Äẹp hÆ¡n. Tuy nhiên, Äó khÃŽng phải là tất cả, bá»i viá»c há»c là suá»t Äá»i. TÃŽi mong muá»n anh chá» em tân tiến sÄ©, thạc sÄ© cho dù á» vá» trà cÃŽng tác nà o cÅ©ng tiếp tục há»c táºp, rÚn luyá»n, cá» gắng nhiá»u hÆ¡n nữa trong cÃŽng tác chuyên mÃŽn nghiá»p vụ, Äóng góp chung và o sá»± nghiá»p giáo dụcâ.

Tại buá»i lá» , Äại diá»n các há»c viên tá»t nghiá»p Äược nháºn bằng Äã trân trá»ng cảm Æ¡n sá»± táºn tình giảng dạy, hÆ°á»ng dẫn và giúp Äỡ của các nhà giáo, nhà khoa há»c, sá»± tạo Äiá»u kiá»n của nhà trÆ°á»ng Äá» giúp các há»c viên hoà n thà nh tá»t nhiá»m vụ há»c táºp, nghiên cứu của mình. Äá»ng thá»i, Äại diá»n các há»c viên cÅ©ng bà y tá» quyết tâm sẜ tiếp tục phấn Äấu, khÃŽng ngừng nâng cao trình Äá», hoà n thà nh tá»t cÃŽng tác.

TrÆ°á»ng ÄH SÆ° phạm (ÄH Thái Nguyên): Trao bằng cho hÆ¡n 300 tân tiến sÄ©, thạc sÄ© - Ảnh minh hoạ 2

Trải qua bá» dà y hÆ¡n ná»a thế ká»· xây dá»±ng và phát triá»n, Äến nay trÆ°á»ng ÄH SÆ° phạm (ÄH Thái Nguyên) Äã Äà o tạo Äược gần 4.000 thạc sÄ©, hÆ¡n 200 tiến sÄ©, thuá»c 53 tá»nh/thà nh trên cả nÆ°á»c. Äây là má»t Äóng góp quan trá»ng của nhà trÆ°á»ng Äá»i vá»i cÃŽng tác bá»i dưỡng, Äà o tạo nguá»n nhân lá»±c trình Äá» cao, phục vụ phát triá»n giáo dục nói riêng và kinh tế – xã há»i nói chung của Äá»a phÆ°Æ¡ng, khu vá»±c và cả nÆ°á»c.

Ngay tại buá»i lá» , cán bá» giảng viên nhà trÆ°á»ng cùng các tân tiến sÄ©, thạc sÄ© Äược nháºn bằng cÅ©ng Äã tham gia quyên góp ủng há» Äá» chung tay giúp Äá»ng bà o miá»n Trung khắc phục khó khÄn do bão lÅ©.

Bạn đang xem bài viết: Trường ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên): Trao bằng cho hơn 300 tân tiến sĩ, thạc sĩ. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts