Khoe tô CANH ẾCH mới nấu, cô giáo vùng cao khiến ai nấy nhìn mà ‘ÁM ẢNH’ | Tin 3 Phút
Khoe tô CANH ẾCH mới nấu, cô giáo vùng cao khiến ai nấy nhìn mà ‘ÁM ẢNH’ | Tin 3 Phút

Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 16 đầy đủ, chi tiết

Unit 16 lớp 4: Let’s go to the book shop

Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 16 đầy đủ, chi tiết

Với Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 16 liệt kê các từ vựng mới có trong Unit 16 với phần phiên âm và dịch nghĩa sẽ giúp bạn dễ dàng học từ mới Tiếng Anh lớp 4 hơn.

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

after that

adv

/ˈɑːf.tər ðæt/

sau đó

bakery

n

/ˈbeɪ.kər.i/

tiệm bánh, cửa hàng bánh

bookshop

n

/ˈbʊk.ʃɒp/

hiệu sách, cửa hàng sách

busy

adj

/ˈbɪz.i/

bận rộn, bận

buy

v

/bai/

mua

chocolate

n

/ˈtʃɒk.lət/

sô-cô-la

cinema

n

/ˈsɪn.ə.mə/

rạp chiếu phim

film

n

/fɪlm/

phim

finally

adv

/ˈfaɪ.nəl.i/

cuối cùng

first

adv

/ˈfɜːst/

trước tiên, đầu tiên

hungry

adj

/ˈhʌŋ.ɡri/

đói

medicine

n

/ˈmed.ɪ.sən/

thuốc

supermarket

n

/ˈsuː.pəˌmɑː.kɪt/

siêu thị

sweet

adj

/swi:t/

kẹo

sweet shop

n

/swi:t ʃɒp/

cửa hàng kẹo

swimming pool

n

/ˈswɪm.ɪŋ ˌpuːl/

hồ bơi, bể bơi

then

adv

/ðen/

sau đó, rồi thì

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 4 khác:

  • Unit 16 Lesson 1 (trang 40-41 Tiếng Anh 4): 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

  • Unit 16 Lesson 2 (trang 42-43 Tiếng Anh 4): 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

  • Unit 16 Lesson 3 (trang 44-45 Tiếng Anh 4): 1. Listen and repeat…; 2. Listen, circle and write…

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 4

Bạn đang xem bài viết: Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 16 đầy đủ, chi tiết. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.