Toán lớp 8 sách cánh diều Bài tập cuối chương 1 Tiết 3, giải bài tập
Toán lớp 8 sách cánh diều Bài tập cuối chương 1 Tiết 3, giải bài tập

Tuyển tập đề thi, giải bài tập toán lớp 8 nâng cao

Các em học sinh thân mến !

Các thầy giáo, cô giáo thân mến !

Các tác giả cố gằng lựa chọn những bài tập thuộc các dạng điển hình, sắp xếp thành một hệ thống để bồi dưỡng học sinh khá giỏi các lớp THCS. Sách được viết theo các chương tương ứng với các chương trong sách giáo khoa Toán. Mỗi chương được viết theo các chuyên đề cơ bản, chuyên đề nâng cao, đánh số liên tục từ đầu sách đến cuối sách để bạn đọc dễ theo dõi.

Mỗi chuyên đề có ba phần:

A. Kiến thức cần nhớ: Phần này tóm tắt những kiến thức cơ bản, những kiên thức bổ sung cần thiết để làm cơ sở giải các bài tập thuộc các dạng của chuyên đề.

B. Một số ví dụ: Phần này đưa ra những ví dụ chọn lọc, tiêu biểu chứa đựng những kĩ năng và phương pháp luận mà chương trình đòi hỏi.

Mỗi ví dụ thƣờng có: Tìm cách giải, trình bày lời giải kèm theo những nhận xét, lƣu ý, bình luận và phương pháp giải, về những sai lầm thƣờng mắc nhằm giúp học sinh tích lũy thêm kinh nghiệm giải toán, học toán.

C. Bài tập vận dụng:
Phần này, các tác giả đƣa ra một hệ thống các bài tập được phân loại theo các dạng toán, tăng dần độ khó cho học sinh khá giỏi. Có những bài tập được trích từ các đề thi học sinh giỏi Toán trong và ngoài nước. Các em hãy cố gắng tự giải. Nếu gặp khó khăn có thể xem hướng dẫn hoặc lời giải ở cuối sách.

Các tác giả hi vọng cuốn sách này là một tài liệu có ích giúp các em học sinh nâng cao trình độ và năng lực giải toán, góp phần đào tạo, bồi dƣỡng học sinh giỏi ở cấp THCS.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong biên soạn song cuốn sách này vẫn khó tránh khỏi những sai sót. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc.

Xin chân thành cảm ơn!

CÁC TÁC GIẢ

–Phát Triển Tư Duy Sáng Tạo Giải Toán Hình Học 8 – Bùi Văn Tuyên

-Phát Triển Tư Duy Sáng Tạo Giải Toán Đại Số 8 – Bùi Văn Tuyên

-Tài Liệu Tự Học Toán 8 – Nguyễn Chín Em

-Tìm Chìa Khóa Vàng Giải Bài Toán Hay 8-9- Lê Hải Châu

–Tuyển Tập 500 Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 8 – Hỗ Khắc Vũ

–Tuyển Chọn 100 Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 8 – Hồ Khắc Vũ

-Tự Luyện Violympic Toán Bằng Tiếng Anh Lớp 8 – Đăng Minh Tuấn – Nguyễn Bích Phượng

-Trọng Tâm Kiến Thức Và Phương Pháp Giải Bài Tập Toán 8 Tập 1 – Bùi Văn Tuyên – Nguyễn Đức Trường

–Trọng Tâm Kiến Thức Và Phương Pháp Giải Bài Tập Toán 8 Tập 2 – Bùi Văn Tuyên – Nguyễn Đức Trường

–Tài Liệu Chuyên Toán Trung Học Cơ Sơ Toán 8 Tập 1 Đại Số – Vũ Hữu Bình

-Tài Liệu Dạy Học Toán 8 Tập 1 – Nguyễn Cam

–Tài Liệu Dạy Học Toán 8 Tập 2 – Nguyễn Cam

-Phương Pháp Giải Toán 8 Theo Chủ Đề Hình Học – Phan Doãn Thoại

-Phương Pháp Giải Toán 8 Theo Chủ Đề Đại Số – Phan Doãn Thoại

–Một Số Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 8 – Tài Đức Việt

–Nâng Cao Và Phát Triển Toán 8 Tập 1 – Vũ Hữu Bình

-Nâng Cao Và Phát Triển Toán 8 Tập 2 – Vũ Hữu Bình

–Lời Giải Đề Thi Toán 8 – Lê Đức Tấn

-Đề Kiểm Tra Toán 8 – Trần Xuân Tiếp

-Đề Kiểm Tra Kiến Thức Toán 8 – Quách Tú Chương

-Các Dạng Toán Điển Hình 8 Tập 2 – Lê Đức

-Các Chuyên Đề Chọn Lọc Toán 8 Tập 1 – Tôn Thân

–Các Chuyên Đề Chọn Lọc Toán 8 Tập 2 – Tôn Thân

–Bồi Dưỡng Năng Lực Tự Học Toán 8 – Đặng Đức Trọng

-Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Đại Số 8 – Trần Thị Vân Anh

–Bài Tập Nâng Cao Và Các Chuyên Đề Toán 8 – Bùi Văn Tuyên

-60 Đề Thi Học Kỳ 1 Toán 8 – Hồ Khắc Vũ

-50 Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 8 – Nhiều tác giả

-20 Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 8 – Đoàn Hồng Đức

-Giải Bài Tập Toán 8 Tập 1 – Lê Nhứt – Huỳnh Định Tường

Bạn đang xem bài viết: Tuyển tập đề thi, Giải bài tập toán lớp 8 nâng cao. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.