Ứng dụng mạch khuếch đại thuật toán

Bởi: Lê Văn Tâm Bài này nêu lên một số

ứng dụng

tiêu biểu của các linh kiện tích hợp

mạch

rắn –

Mạch khuếch đại thuật toán

. Trong bài có sử

dụng

các sơ đồ đơn giản hóa, và người đọc nên lưu ý rằng nhiều chi tiết như tên của linh kiện, số thứ tự chân ra và nguồn cung cấp không được thể hiện trong hình. Các điện trở sử

dụng

trong các sơ đồ thường được ghi nhận giá trị trên đơn vị là kΩ. Các điện trở có

dải

< 1 kΩ có thể gây ra dòng điện quá mức và có khả năng phá hỏng linh kiện. Các điện trở có

dải

>1 MΩ có thể gây ra các tạp âm nhiệt và làm cho

mạch

vận hành kém ổn định

ứng

với dòng định thiên đầu vào. Ghi chú: Một điều quan trọng cần lưu ý là các công thức dưới đây giả định rằng chúng ta sử

dụng

các

mạch khuếch đại thuật toán

lý tưởng. Điều đó có nghĩa là khi thiết kế thực tế các

mạch

này cần phải tham khảo thêm một số tài liệu chi tiết khác.

Ứng dụng mạch

tuyến tính

Mạch khuếch đại vi sai Mạch khuếch đại vi sai Ứng dụng mạch khuếch đại

thuật

toán

1/6

Mạch

điện này

dùng

để tìm ra hiệu số, hoặc sai số giữa 2 điện áp mà mỗi điện áp có thể được nhân với một vài hằng số nào đó. Các hằng số này xác định nhờ các điện trở.

Thuật

ngữ “Mạch

khuếch đại

vi sai” không được nhầm lẫn với

thuật

ngữ “Mạch vi phân” cũng trong bài này. Tổng trở vi sai Zin (giữa 2 chân đầu vào) = R1 + R2 Hệ số

khuếch đại

vi sai Nếu R1 = R2 và Rf = Rg, Vout = A(V2 − V1) và A = Rf / R1

Mạch khuếch đại đảo Mạch khuếch đại đảo

Dùng để đổi dấu và

khuếch đại

một điện áp (nhân với một số âm) Zin = Rin (vì V − là một điểm đất ảo) Một điện trở thứ ba, có trị số được thêm vào giữa đầu vào không đảo và đất mặc dù đôi khi không cần thiết lắm, nhưng nó sẽ giảm thiểu sai số do dòng định thiên đầu vào.

Ứng dụng mạch khuếch đại thuật toán

2/6

Mạch khuếch đại không đảo Mạch khuếch đại không đảo

Dùng để

khuếch đại

một điện áp (nhân với một hằng số lớn hơn 1) (thực ra, tổng trở bản thân của đầu vào op-amp có giá trị từ 1 MΩ đến 10 TΩ. Trong nhiều trường hợp tổng trở đầu vào có thể được xem như cao hơn, do ảnh hưởng của

mạch

hồi tiếp.) Một điện trở thứ ba, có giá trị bằng được thêm vào giữa nguồn tín hiệu vào Vin và đầu vào không đảo trong khi thực ra không cần thiết, nhưng nó sẽ làm giảm thiểu những sai số do dòng điện định thiên đầu vào.

Mạch

theo điện áp

Mạch

theo điện áp Được sử

dụng

như một bộ

khuếch đại

đệm, để giới hạn những ảnh hưởng của tải hay để phối hợp tổng trở (nối giữa một linh kiện có tổng trở nguồn lớn với một linh kiện khác

Ứng dụng mạch khuếch đại thuật toán

3/6 có tổng trở vào thấp). Do có hồi tiếp âm sâu,

mạch

này có khuynh hướng không ổn định khi tải có tính

dung

cao. Điều này có thể ngăn ngừa bằng cách nối với tải qua 1 điện trở. (thực ra, tổng trở bản thân của đầu vào op-amp có giá trị từ 1 MΩ đến 10 TΩ.)

Mạch khuếch đại

tổng

Mạch khuếch đại

tổng

Mach

được sử

dụng

để làm phép cộng một số tín hiệu điện áp nếu R1=R2=….=Rn và Rf độc lập thì Nếu R1=R2=…….=Rn=Rf Ngõ ra sẽ đổi dấu Tổng trở đầu vào Zn = Rn, cho mỗi đầu vào (V − xem như điểm đất ảo)

Ứng dụng mạch khuếch đại thuật toán

4/6

Mạch

tích phân

Mạch

tích phân

Mạch

này

dùng

để tích phân (có đảo dấu) một tín hiệu theo thời gian. (Trong đó, Vin và Vout là các hàm số theo thời gian, Vinitial là điện áp ngõ ra của

mạch

tích phân tại thời điểm t = 0.) Lưu ý rằng cấu trúc của

mạch

này cũng được xem là

mạch

lọc thông thấp, một dạng của

mạch

lọc tích cực.

Mạch

vi phân

Mạch

vi phân

Mạch

này để lấy vi phân (có đảo dấu) một tín hiệu theo thời gian.

Thuật

ngữ “Mạch vi phân” tránh không nên nhầm lẫn với “mạch

khuếch đại

vi sai”, cũng trong trang này.

Ứng dụng mạch khuếch đại thuật toán

5/6 (Trong đó, Vin và Vout là các hàm số theo thời gian) Lưu ý rằng cấu trúc của

mạch

này có thể xem như một

mạch

lọc thông thường, một dạng của

mạch

lọc tích cực.

Mạch

so sánh

Mạch

so sánh

Mạch

này để so sánh hai tín hiệu điện áp, và sẽ chuyển

mạch

ngõ ra để hiển thị

mạch

nào có điện áp cao hơn. (Trong đó Vs là điện áp nguồn, và

mach

sẽ được cấp nguồn từ + Vs và − Vs.)

Mạch khuếch đại

đo lường

Mạch khuếch đại

đo lường Người ta kết hợp các đặc tính tổng trở vào rất cao, độ suy giảm tín hiệu đồng pha cao, điện áp bù đầu vào thấp và các đặc tính khác để thiết kế

mạch

đo lường chính xác, độ nhiễu thấp.

Mạch

này được thiết lập bằng cách thêm một

mạch khuếch đại

không đảo, đệm vào mỗi đầu vào của

mạch khuếch đại

vi sai để tăng tổng trở vào

Ứng dụng mạch khuếch đại thuật toán

6/6 . kế thực tế các mạch này cần phải tham khảo thêm một số tài liệu chi tiết khác. Ứng dụng mạch tuyến tính Mạch khuếch đại vi sai Mạch khuếch đại vi sai Ứng dụng mạch khuếch đại thuật toán 1/6 Mạch điện. Ứng dụng mạch khuếch đại thuật toán Bởi: Lê Văn Tâm Bài này nêu lên một số ứng dụng tiêu biểu của các linh kiện tích hợp mạch rắn – Mạch khuếch đại thuật toán. Trong bài có sử dụng các. giảm thiểu sai số do dòng định thiên đầu vào. Ứng dụng mạch khuếch đại thuật toán 2/6 Mạch khuếch đại không đảo Mạch khuếch đại không đảo Dùng để khuếch đại một điện áp (nhân với một hằng số lớn

Bạn đang xem bài viết: Ứng dụng mạch khuếch đại thuật toán. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.