Unit 10 lớp 4 Family and Friends Lesson 2 – Grammar

Tiếng Anh lớp 5 unit 10 lesson 2
Tiếng Anh lớp 5 unit 10 lesson 2

Bài học Lesson 2 – Unit 10 giới thiệu đến các em một điểm ngữ pháp mới: cách dùng “must” và “mustn’t”. Các em sẽ nắm được điểm ngữ pháp mới này sau khi làm các bài tập dưới đây.

Tóm tắt lý thuyết

Grammar (Ngữ pháp)

1.1. Task 1 Unit 10 Lesson 2

Listen to the story and repeat. Act. (Nghe câu chuyện và lặp lại. Diễn câu chuyện)

Tạm dịch:

1. Amy: Đây là một công viên đẹp.

Max: Đúng vậy. Anh thích đến đây.

Holly: Oh, nhìn những bông hoa này!

Leo: Holly, em không được ngắt hoa.

Holly: Oh, vâng.

2. Holly: Oh, nhìn những cây nhỏ này!

Max: Em không được đi lên cỏ ở đây, Holly. Em chỉ được đi bộ trên đường thôi.

Holly: Oh, vâng.

3. Amy: Holly! Hãy chơi với quả bóng này.

Max: Không, em không được chơi ở đây.

Amy: Vâng, hãy đi ra sân. Chúng ta có thể chơi ở đó. Bắt bóng này, Max!

4. Holly: Oh, Max! Anh không được chơi trong đài phun nước!

Max: Ha ha. Rất vui!

1.2. Task 2 Unit 10 Lesson 2

Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)

Click to listen

Tạm dịch:

Chúng ta phải làm bài tập về nhà.

Họ không được nói chuyện trong lớp.

Bạn phải đi bộ trên đường.

Bạn không được đi bộ trên cỏ.

– Nam! Bạn phải nhìn phía trước.

– Ừ, Nam. Bạn không được đi bộ và đọc sách.

1.3. Task 3 Unit 10 Lesson 2

Read and match. (Đọc và nối)

1. You mustn’t walk your dog here. (Bạn không được dắt chó đến đây)

2. You must put litter in the garbage can. (Bạn phải đặt rác vào thùng rác)

3. You mustn’t take photos here. (Bạn không được chụp hình ở đây)

4. You must be quiet. (Bạn phải yên lặng)

Guide to answer

1 – d

2 – b

3 – a

4 – c

1.4. Task 4 Unit 10 Lesson 2

Write. (Viết)

must / mustn’t

1. You mustn’t eat here.

2. You ___ wash your hands.

3. You _____ ride your bike here.

4. You ____ swim here.

Guide to answer

2. must

3. mustn’t

4. mustn’t

Tạm dịch

1. Bạn không được ăn ở đây.

2. Bạn phải rửa tay.

3. Bạn không được cỡi xe đạp ở đây.

4. Bạn không được bơi ở đây.

Bài tập minh họa

Match the pictures with the sentences (Nối các bức tranh với các câu)

Key

Luyện tập

3.1. Kết luận

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ:

– “Must” được dùng khi người nào đó cần thiết phải làm một việc gì trong thực tiễn.

Cấu trúc: S + must + V-inf

Ex: Mr.Sim hasn’t got much time. He must hurry. (Ông Sim đã không còn nhiều thời gian. Ông ấy phải nhanh lên).

– “Mustn’t” mang nghĩa là cấm đoán, bắt buộc người khác không được phép làm điều gì.

Cấu trúc: S + mustn’t + V-inf

Ex: Tom mustn’t park here. (Tom không được phép đỗ xe ở đây).

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Lesson 2 – Unit 10 chương trình Tiếng Anh lớp 4. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 10 lớp 4 Family and Friends Lesson 2.

 • Câu 1: Choose the best answer

  You must wash you ………………

  • A. face
  • B. hands
  • C. legs
  • D. arms
  • A. musn’t
  • B. need
  • C. must
  • D. can
  • A. need
  • B. can
  • C. must
  • D. mustn’t

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Lesson 2 – Unit 10 Tiếng Anh 4

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Bạn đang xem bài viết: Unit 10 lớp 4 Family and Friends Lesson 2 – Grammar. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts